MENY

Formidlingspris til Frank Asche

Professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger er i dag tildelt Stavanger Forums formidlingspris for 2005. Asche er en aktiv forsker og formidler innenfor sitt spesialfelt, fiskeri og oppdrett, og blir hyppig intervjuet i medier landet over.

Prisen på 30.000 kroner og et diplom ble overrakt av administrerende direktør Hallvard Ween i Stavanger Forum under semesteråpningen på UiS i dag.


Hallvard Ween i Stavanger Forum gir diplom til professor Frank Asche.

- Dette var uventet, men det er svært hyggelig å få anerkjennelse for den jobben jeg gjør. Det er kjekt at andre setter pris på arbeidet mitt, sier professor Frank Asche.

- Prisen sier at noen mener at forskningen min er relevant. Det er et mål vi forskere streber mot.

Internasjonalt anerkjent
Frank Asche er en internasjonalt anerkjent forsker på sitt område og har de siste årene vært blant UiS’ mest aktive forskere. I 2005 publiserte han flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, var gjesteforeleser ved flere utenlandske universiteter og formidlet sin forskning på fagkonferanser.

- Personlig mener jeg at forskning og formidling er to sider av samme sak, sier prisvinneren.

- Men formidling skjer ikke bare gjennom mediene. Det er minst like viktig å være aktiv på konferanser og holde foredrag som kan nå viktige målgrupper som departementer og lovgivende myndigheter.

I juryens begrunnelse heter det at Frank Asche gjennom sin forskning og formidling har gitt sitt fagfelt ved UiS autoritet og legitimitet på nasjonalt og internasjonalt plan. Han bruker denne autoriteten til å formidle forskningsresultater fra et usedvanlig sentralt fagområde til et bredt publikum.

Asche skriver kronikker og populærvitenskapelige artikler i aviser, blir hyppig intervjuet i ulike medier og har fast spalte i bransjetidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett.

Formidling gir ny forskning
Frank Asche er cand.polit fra Universitetet i Bergen og tok doktorgrad ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1996. Han ble professor i ressursøkonomi ved Høgskolen i Stavanger i 1999 og er i dag tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

- Jeg føler meg privilegert som jobber i et fagmiljø som vektlegger både forskning og forskningsformidling. Vi er bevisste på at forskningen skal være relevant og nå ut til brukerne. Innspill fra brukerne i kombinasjon med faglig teori resulterer også ofte i ny forskning, sier Asche.

Om prisen
Stavanger Forums formidlingspris er en påskjønnelse til tilsatte og studenter som har utmerket seg som aktive formidlere til omverdenen.

Prisen skal stimulere til formidlingsvirksomhet, både i faglige fora som konferanser, avhandlinger og vitenskapelige artikler, og til et bredere publikum i form av populærforedrag, avisartikler, deltakelse i samfunnsdebatten og ulike former for kunstnerisk virksomhet.

Juryen har i år bestått av rektor Ivar Langen, UiS, førstelektor Anne Norheim, UiS, Mari Hassel Lien, StOr, UiS, konst. redaktør Lars Helle, Dagbladet, og adm.dir Hallvard Ween, Stavanger Forum.

Av Egil Rugland, Ragnhild Thomsen og Elisabeth Tønnessen (foto)