MENY

Formidlingsprisen til dramamiljø

Stavanger Forums Formidlingspris 2008 er tildelt dramamiljøet ved Institutt for førskolelærerutdanningen og Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Årets prisvinnere har lang erfaring med utadrettet formidlingsarbeid. Dette arbeidet nådde nye høyder i 2008 gjennom en imponerende innsats som kom barn, unge, asylsøkere, skoler, kulturskoler, lærere og hele byens befolkning til gode.

Prisen ble delt ut under velkomstseremonien i Tjodhallen i dag. Den ble mottatt av Anne Karin Fotland og Jorunn Melberg fra Institutt for førskolelærerutdanning og Karin B. Bjerkestrand, Aud Berggraf Sæbø og Anna S. Songe-Møller fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk. Det er første gang at prisen går til et helt fagmiljø. Prisen består av et stipend på kr 35.000 og en statuett.

Lang formidlingstradisjon
- Vi setter stor pris på å få en utmerkelse som verdsetter innsatsen vår. Vi har lang tradisjon i å være utadrettede og drive formidling i det offentlige rom, sier Aud Berggraf Sæbø.

Dramamiljøets arbeid omfatter et stort antall forestillinger for tusenvis av barn og unge. De har blant annet oppsøkt beboere ved Dale asylmottak, samarbeidet med Eventyruka i Sandnes om fortellerstunder, hatt et omfattende samarbeid med en rekke barnehager om formidling ved figurteater og samarbeidet med skoler i distriktet om dramafaglige formidlings- og læringsformer. Dramamiljøet formidler også sine forskningsprosjekter internasjonalt, både på konferanser og gjennom arbeid med barn og unge i Sør-Afrika.

- Et viktig mål er å styrke drama- og formidlingskompetansen blant ansatte i skoler og barnehager, forklarer Sæbø.

Teater for undertrykte
Anna Songe-Møller har involvert sine studenter i dramaprosjekter ved asylmottak og læringssentre for flyktninger. De har her brukt teaterformen de undertryktes teater, som er utviklet av den brasilianske teaterregissøren og politikeren Augusto Boal.

- Disse dramaprosjektene har skapt stort engasjement hos dette publikummet som føler seg undertrykt, også i Norge. Etter forestillingene har mange har sagt at dette er den flotteste dagen deres her i landet og at vi spiller historien deres, sier Songe-Møller.

- Formidling viktig i læringsprosessen
Men ikke minst har miljøet samarbeidet med Stavanger 2008 om monologer på Kult.kafeen og Pasjon 2008 i kulturhovedstadsåret.

- I Pasjon ble UiS-studentene for alvor tatt med ut i det offentlige rom. Det kunne nok oppleves som tøft å bli vurdert av teateranmeldere, men dette er en del av lærings- og dannelsesprosessen. Formidling er en viktig del av læringsprosessen for studentene våre. Det er viktig å kunne bruke drama og teater i læringssituasjoner i skolen, sier Songe-Møller.

I juryens begrunnelse står det at denne typen formidling er av uvurderlig betydning for barn og unge, også med tanke på at dramamiljøet når fram til barn og unge som kommer fra familier som ikke selv oppsøker teater med sine barn. Dramaopplevelser kan gi barna en unik opplevelse og en betydningsfull erfaring.

Formidlingsprisen er satt opp av Stavanger Forum og har til formål å gjøre fagstoff og forskningsresultater kjent utenfor fagmiljøer og UiS. Prisen er en påskjønnelse til tilsatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg som aktive formidlere til omverdenen. Prisen skal stimulere til formidlingsvirksomhet generelt.