MENY

Formidlingsprisen til Petter Osmundsen

Professor Petter Osmundsen er tildelt Stavanger Forums Formidlingspris 2007.

Osmundsen er en av Norges fremste eksperter på petroleumsøkonomi og en av de mest aktive forskerne ved UiS.

Han bidrar aktivt med kronikker i norske aviser og publiserer artikler i anerkjente vitenskapelige- og populærvitenskapelige tidsskrift i inn- og utland. Blant annet bidrar han jevnlig til Samfunnsøkonomen (medlemsblad for Sosialøkonomisk Forening) og Magma, Tidskrift for Økonomi og Ledelse (medlemsblad for Siviløkonomenes Forening). Han bidrar også til næringsrettede publikasjoner, som Oljedirektoratets Norsk Sokkel. Dette kommer i tillegg til publisering i anerkjente internasjonale fagjournaler som Energy Economics og International Tax and Public Finance.

Bred publisering

- Dette er en fin anerkjennelse av forskningen og formidlingen ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, sier Osmundsen.

I juryens begrunnelse trekkes det spesielt fram at Osmundsen har evnen til å formidle sin forskning utover akademiske kretser. Han uttaler seg jevnlig til landsdekkende og regionale medier, nasjonale populærvitenskapelige fagjournaler og bransjetidsskrift.

Etterspurt foredragsholder
Osmundsen er også en etterspurt foredragsholder og holdt et betydelig antall foredrag for næringsaktører og myndigheter i Norge og utlandet i 2007. Han holdt blant annet foredrag for Finansdepartementet, Olje- og Energidepartementet, og Oljedirektoratet.

Høring i Stortinget
I 2007 deltok han i høring i Stortinget om StatoilHydro-fusjonen.

- Mye av forskningen vår ligger tett opptil aktuelle problemstillinger i oljeselskaper, regjering og departementer. Det er en stor utfordring å knytte aktuell forskning til dagsaktuelle hendelser, sier han.

- Det er kjekt å få prisen av Stavanger Forum som gjør en stor innsats for Stavanger som energihovedstad.