MENY

Fornøyde UiS-studenter

Resultatene fra Studentundersøkelsen 2009 ved UiS er gode. 82 prosent av studentene i undersøkelsen vil anbefale andre å søke på UiS, mens bare 3 prosent vil fraråde det. Den generelle tilfredsheten med UiS blant studentene er på 76 poeng av 100 mulige.

Blant de nye studentene har til sammen rundt 90 prosent kun søkt på UiS eller hatt det som sitt førstevalg. Positive begreper dominerer når studentene skal beskrive UiS. Det er i år fire positive uttrykk for hvert negative. Når studentene blir bedt om å beskrive universitetet med ett ord, er det ordene ”bra”, ”spennende” og ”lærerikt” som går mest igjen. Studentundersøkelsen 2009 er gjennomført av strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS. I alt 1506 studenter har deltatt.

 

Viktigst med studietilbud
Studietilbudet betyr desidert mest for de nye studentenes valg av UiS som studiested. Dernest følger å studere i Stavanger, UiS sitt omdømme og universitetsstatusen. Universitetsstatusen er den faktoren som har hatt størst økning de tre siste årene. De etablerte studentenes tilfredshet med informasjon om studiestart øker betraktelig i årets undersøkelse, fra 57 til 65 av 100 mulige poeng i 2009. Ved samtlige fakulteter er de etablerte studentene mer fornøyde enn tidligere år. Det teknisk naturvitenskapelige fakultet (TN) markerer seg særs positivt, og er oppe i 70 poeng, en oppgang på hele 10 poeng fra i fjor.

 

Forbedring
Den samlede studenttilfredsheten ved UiS er i 2009 på 76 poeng. Det betyr at UiS nok en gang forbedrer seg. De tre tidligere årene har den helhetlige tilfredsheten vært på 73, 74 og 75 poeng. Vi ser en økning i tilfredshet både ved Det humanistiske fakultet (HF) og TN. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) opprettholder det gode resultatet fra i fjor og forfjor. De kvinnelige studentene er noe mer tilfredse enn de mannlige. Tilfredsheten med å være student er høyest blant de yngste (19-21 år) og de eldste studentene (over 41 år). Også i år øker den helhetlige tilfredsheten til de etablerte studentene, fra 69 til 73 poeng.

 

Familie og venner
Familie og venner er de gruppene som oppgis å ha størst innflytelse på studentenes valg av studiested. Studentene får kjennskap til UiS gjennom venner og kjente, internettsidene, nyhetsbildet og studiekatalogen. I en serie av spørsmål om hva studentene påvirkes av i valg av studium, svarer 80 prosent at jobbutsiktene er ”svært” eller ”ganske” viktige for dem. Det er i størst grad studenter ved TN som sier at de påvirkes av jobbutsiktene, mens HF-studentene er de som oppgir at de påvirkes minst av det. I årets undersøkelse er det studentene med hjemsted i Rogaland som svarer at utsiktene til jobb er viktigst for dem. 82 prosent av studentene i undersøkelsen vil anbefale andre å søke på UiS, mens bare 3 prosent vil fraråde det.