MENY

FORNY-midler til Simon G. Møller

Professor Simon G. Møller ved Universitetet i Stavanger har fått 1,2 mill i verifiseringsmidler gjennom FORNY-programmet til Norges forskningsråd.

Møller er instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap.
- Søknaden ble sendt i samarbeid med Prekubator som har vært sentral i hele prosessen på en effektiv og profesjonell måte, sier Simon G. Møller.
Prosjekttittel er: ”The use of plastids in plants as efficient biofactories for protein production”.
Tema for prosjektet som er patentert, er bruk av planter for produksjon av proteiner med kommersiell verdi.
I prosjektet inngår midler til post.doc, utstyr og driftsmidler.
- Helt basal grunnforskning kan ha kommersialiseringspotensial og er derfor viktig for å øke verdiskapingen i vid forstand. Forskere generelt bør se på muligheten for kommersialisering som en viktig finansieringskilde, sier Simon G. Møller.
FORNY-programmet er et samarbeidsprogram mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Hovedmålet er økt verdiskaping i Norge gjennom kommersialisering av forskningsresultater.