MENY

Fornybarfondet til Stavanger

Regjeringen gir Fornybarfondet til Stavanger-regionen. UiS og IRIS har aktivt jobbet for å fremme regionen som vertskap for fondet, hvis mål er å redusere klimagassutslipp gjennom investeringer.

  • Terje Søviknes, Iselin Nybø, Bernt Høie, Olaug Bollestad
    På pressekonferansen tidlig torsdag informerte olje- og energiminister Terje Søviknes om at Fornybarfondet AS skal ligge i Stavanger. Stortingsrepresentantene Iselin Nybø (V), Bent Høie (H) og Olaug Bollestad (KrF) kunne fornøyd konstatere at Rogaland gikk seirende ut av en knalltøff kamp om lokasjon for fondet. Foto: OED.
  • Christine Sagen Helgø (H), Siri Kalvig (UiS), Iselin Nybø (V) og Tore Gjedebo (Styrbjørn).
    Feirer i dag at Fornybarfondet AS legges til Stavanger. Fire ekstra glade rogalendinger som har vært engasjert i arbeidet med å synliggjøre mulighetene for fondet i regionen: ordfører Christine Sagen Helgø (H), Siri Kalvig (UiS), Iselin Nybø (V) og Tore Gjedebo (Styrbjørn).

Kampen stod mellom Bergen, Trondheim og Stavanger. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge miljøinvesteringsfondet til Stavanger-regionen.

Viktige kriterier for valg av lokalisering har vært nærhet til forskning og kompetanse, nærhet til næringsklynger og nærhet til gode fondsmiljø.

– Etablering av fornybarfondet i Stavanger-regionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, sa olje- og energiminister Terje Søviknes på pressekonferansen tidligere i dag.

Stavanger-byen kan altså endelig slippe jubelen løs. Gleden er selvfølgelig stor på ordførerens kontor. 

– At fornybarfondet kommer hit, til energihovedstaden, betyr veldig mye både for denne regionen og for Norge. Vi har det beste utgangspunktet, både med et sterkt finansmiljø og et veldig godt samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og våre kunnskapsinstitusjoner, framholder Christine Sagen Helgø, som innkalte til feiring og pressekonferanse litt seinere på dagen: 

– Nå må vi sørge for at fondet leverer gode resultater og bidrar inn i det grønne skiftet, 

Les Regjeringen trosser Bergen-anbefaling – gir fornybarfondet til Stavanger.  

UiS har bidratt aktivt

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS har vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med å fremme Stavanger-regionen som vertskap for fondet.

Leder for nettverket, , har sittet i arbeidsgruppen sammen ordfører Christine Sagen Helgø (H), Tore Gjedebo og Peter Fusdahl fra Styrbjørn AS, Christian Wedler (Frp) og Geir Haug fra Greater Stavanger.

– Det har vært en dugnadsinnsats av godt gammelt merke, sier Kalvig som gleder seg stort over avgjørelsen. 

Seinest tirsdag var hun i aksjon da hun presenterte fornybar energi-forskningen ved UiS og IRIS for olje- og energiministeren, Terje Søviknes, som var i Stavanger for å legge fram regjeringen sin havstrategi.

Kalvig tror det ledende fondsforvaltningsmiljøet og regionens samlede teknologikompetanse og dyktighet innen kommersialisering av teknologi, er viktige årsaker til at fondet ble lagt til Stavanger.

– At vi har et universitet med stor olje- og teknologikompetanse og ambisjoner om mer fornybar satsning, har også hatt betydning, påpeker Kalvig.

Betyr mye for Stavanger

Ideen til et statlig miljøinvesteringsfond kom fra Venstre, og det var i budsjettavtalen for 2016 at Kristelig Folkeparti og Venstre presset gjennom etableringen av Fornybar AS.

– Dette er en helt fantastisk dag, sier Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant fra Rogaland og en viktig aktør for å fremme Stavanger som vertskapsby for fondet.

– Det betyr veldig mye for vår region at et fond med så stor kraft blir lagt hos oss. Dette er kjekt for hele regionen, men også for UiS, som med sitt forskningsnettverk for miljøvennlig energi har bidratt inn i arbeidet med å fronte Stavanger som egnet by for plassering av fondet, sier Nybø. 

Skal mobilisere hele landet

Fondet skal bli et økonomisk kraftfullt fond som skal investere i lovende, klimagassreduserende teknologier.

På sikt skal fondet forvalte opp til 20 milliarder kroner og kan sysselsette alt mellom 20 og 120 personer.

I pressemeldingen påpeker ministeren at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det samme vektlegger Nybø: 

– Dette fondet skal investere i selskaper i hele landet og i norske selskaper i utlandet, men det er selvfølgelig også veldig attraktivt for en region å ha fondet lokalisert hos seg. Det å ha nærhet til et slikt investeringsmiljø kan skape ekstra glød og engasjement for fornybar teknologiutvikling, tror Nybø. 

Stavanger best egnet

Kalvig tror ikke fondet er lagt til Rogaland fordi regjeringen synes synd på oss.

– Fornybarfondet skal være stort. Til syvende og sist skal fondet bidra til en omstilling og til en bærekraftig energimix på kloden. Stavanger er det best egnede stedet til å klare nettopp dette, mener Kalvig.

Hun minner om at Stavanger er oljehovedstaden i Norge og at byen er vertskap for verdens største energikonferanse annet hvert år.

– ONS, som er mer kjent i verden enn på gata i Oslo, er en internasjonal møteplass for den globale energinæringen som helhet, ikke bare for olje- og gass-industrien, men de senere årene mer og mer også for fornybar energi-aktører. Dette er noe fornybarfond vil kunne dra nytte av.

Positiv symboleffekt

Kalvig trekker også fram den positive symboleffekten av å plassere det nye fornybarfondet i oljehovedstaden.

– Norge har vært en av verdens viktigste olje- og gassprodusenter, og her har Stavanger hatt en sentral rolle. Men over tid vil denne rollen sannsynligvis avta. Ved å plassere fondet i Stavanger synliggjør vi ønsket om gradvis omstilling fra olje og gass til mer fornybare kilder, forklarer Kalvig.

Hun legger til at det også er svært viktig at byens befolkning har vist at de ivrer etter å få fornybarfondet.

– Stavanger vil tilby de aller beste betingelser for et slikt fond. Et slikt fond vil være svært viktig i det grønne skiftet på samme måte som plassering av Oljedirektoratet i Stavanger var det i oljeæraen på starten av 70-tallet.

Tekst: Karen Anne Okstad