MENY

Fornyet samarbeidsavtale mellom StatoilHydro og UiS

StatoilHydro og Universitetet i Stavanger har fornyet en samarbeidsavtale om å bygge opp petroleumsutdanningen ved Arkangelsk State Technical University (ASTU).

Avtalen gjelder fra 1. september 2008 og frem til 30. juni 2010 og omfatter fagområdet Offshore Petroleum Engineering.

Oppdraget består i at forelesere fra UiS fortsatt skal undervise i åtte studieemner i løpet av de to siste årene i det femårige spesialistprogrammet på ASTU. Dette er en russisk spesialistutdanning som ligger et sted mellom bachelor- og masternivå og gir grunnlag for opptak til to-årig masterstudium i petroleumsteknologi på UiS. Kostnadene ved undervisningsopplegget blir i sin helhet dekket av StatoilHydro.

Det var Benedikt Henriksen, Head of Industrial Relations, StatoilHydro ASA, Moskva, som underskrev avtalen sammen med instituttleder Svein M. Skjæveland og administrativ leder Terje Frøiland ved Institutt for petroleumsteknologi på vegne av partene.

- Opprinnelig ble avtalen om samarbeid inngått i 2005 mellom UiS og Statoil, sier Benedikt Henriksen. Utgangspunktet var å bygge petroleumsutdanningen på offshoresiden. ASTU hadde kompetanse på offshoresiden, men ikke til havs. Avtalen innebar at UiS skulle gi åtte kurs som hadde som mål å styrke undervisningen i petroleumsfag for studenter og lærere ved ASTU.

Avtalen ble i sin tid overtatt av StatoilHydro i 2007.

Reforhandling

Under møtet på UiS ble erfaringene fra samarbeidsavtalen drøftet med utgangspunkt i en reforhandling av avtalen

 - StatoilHydro er meget tilfreds med en måten UiS har løst oppgaven med å bygge opp kompetansen i petroleumsutdanningen ved ASTU, sier Benedikt Henriksen. Fra august 2008 har russerne ansvar for undervisningen med UiS-professorene som supervisere. Fra august 2009 vil russerne ha hele ansvaret for undervisningen.

- Vi er glade for at dette samarbeidet nå blir ført videre. Samarbeidet er en naturlig del av nordområdesatsingen til UiS. UiS og IPT ønsker å være en sentral aktør i nordområdene innen utdanning og forskning, sier Terje Frøiland, som har fått flere henvendelser fra andre russiske universiteter om samarbeid.