MENY

Forsker på Forusomstilling

Senter for innovasjonsforskning ved UiS og IRIS skal forske på omstillingsutfordringene i regionen, med særlig vekt på Forus. Målet er å finne svar på hvordan regionen og Forus kan være en driver for innovasjon og omstilling.

Leder for Senter for innovasjonsforskning, professor Ragnar Tveterås sier at forskningsprosjektet er gjort mulig gjennom donasjoner fra både private og offentlige, med Forus Næringspark som den største bidragsyteren.

– Prosjektet vil gi oss mer kunnskap om hvilke drivere utenom oljen som legger føringer for utviklingen fremover. Og vi undersøker hva som er unikt for Forus hvis vi sammenligner med næringsområder andre steder og i andre byer. Hvilke konkurransefortrinn bør regionen vektlegge nasjonalt og internasjonalt?

Solid forskergruppe

– Vi har en solid forskergruppe med oss gjennom Senter for innovasjonsforskning som er et felles senter for UiS og IRIS, sier Ragnar Tveterås. Han har med seg professor Bjørn Terje Asheim, seniorforsker Atle Blomgren, professor Rune Dahl Fitjar og forskningsleder og professor II Martin Gjelsvik.

– Det kan også bli aktuelt å trekke inn andre forskere til analyser og formidling av funn, sier han. I tillegg er det utlyst et ph.d.-stipend i prosjektet og rekordmange har meldt sin interesse her.

Kunnskapsutvikling

Forskningsarbeidet skal gå over tre år, og er finansiert av Sparebanken Vest, Base Property, Rogaland Fylkeskommune og Forus Næringspark.

– Vi setter stor pris på at Forus Næringspark bidrar med tre millioner kroner. Vi håper forskningen vår skal gi kunnskap som bidra til å videreutvikle Forusvisjonen og derved legge føringer for utviklingen fremover. Vi ønsker å gjøre kvalifiserte funn og skaffe kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å realisere Forusvisjonens fire grunnpilarer som er byliv, robusthet, det grønne Forus og 10-minuttersbyen, sier Tveterås.

Resultater fra arbeidet vil bant annet være viktig i de pågående interkommunale planarbeidet for Forus.

Vil regionen være attraktivt også i fremtiden?

Mange spør seg om Stavanger-regionen og Forus vil være attraktivt som arbeidssted i fremtiden og ikke minst om det går an å opprettholde den internasjonale konkurranseevnen.

– Spørsmålet er svært aktuelt med en lav oljepris og en bransje i tøff omstilling. Forskningsprosjektet kommer i grevens tid, påpeker Tveterås.

Unike trekk ved Forus

Nå går forskerne i gang med å lete etter spesielle og unike trekk ved veksten på Forus.

– Vi spør oss om det er noe som skiller Forus fra andre steder, og er det noen trekk og trender ved arbeidsstyrken på Forus, og sammenligner med andre regioner.

Tveterås og forskerteamet skal også undersøke kompetanse og karakteristika som utdanning, inntekt, erfaring.

Spent på hva de finner

– Jeg gleder meg som et barn til å få svar på om hva som betyr noe for innovasjon, er det budsjetter, er det internasjonalt samarbeid eller størrelse? Tenk om vi finner noe vi ikke har tenkt på? Dette blir både spennende og viktig for å peke ut veien til fremtiden, sier forskeren.

Professor Ragnar Tveterås og administrerende direktør i Forusvisjonen Stein Racin Grødem

Professor Ragnar Tveterås (t.v.) og Stein Racin Grødem i Forusvisjonen ønsker mer kunnskap om veksten og utviklingen av Forus.