MENY

Forsker-standup på NRK2

Lørdag, 29. januar, kan du se professor Henning Knutsen forelese på NRK2. Temaet er svarte og grå hull i Albert Einstein og Isaac Newton sine teorier for tyngdevirkning.

Tyngdekraft er tiltrekningskraft som virker mellom alle partikler med masse i universet. Et svart hull er et himmellegeme, for eksempel en stjerne, med en tyngdekraft så sterk at ikke engang lyset kan slippe vekk fra det. Kriteriet for å få dannet svarte hull i Albert Einsteins teori og kriteriet for at lyspartikler ikke skal unnslippe til det uendelig fjerne i Isaac Newtons teori, er faktisk akkurat det samme. Professor Henning Knutsen spør: Skyldes dette en ren tilfeldighet eller peker det mot en dypere sammenheng mellom de to fundamentalt forskjellige teoriene for tyngdevirkningen?

 Programmet ble tatt opp under Forsker-standup på Sting Nere i fjor. Foredraget blir vist kl. 16.20, lørdag 29. januar.