MENY

Forskerforbundets vårseminar

Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP) arrangerer vårkonferanse i Stavanger 23.-24 april.

Tema for seminaret er FAPs høyringsuttalelse om organisasjonsutviklingen i Forskerforbundet og fokuset lokallaga har på lønns- og arbeidsvilkår for FAP sine medlemmer knytta til lokale forhandlingar.

For meir informasjon, gå inn på Forskerforbundet sine nettsider. Du kan og lasta ned programmet her (Word, 51 kB).