MENY

Forskerforum for migrasjon og interkulturelle relasjoner

Kalender for våren 2007. Møtene er i Hulda Garborgs hus o-249 kl 17 til 19, og første møte er i dag.

Mandag 19 MARS
Lars Olsson, Universitet i Växjö, Sverige
”Om europeiske kvinner ved et tekstilforetak i Minneapolis på 1800-tallet”

Informasjon om det nylig oppstartede MentorMigration prosjektet UiS deltar i.
www.mentormigration.eu

Mandag 30 APRIL
Hans-Jørgen Wallin Weihe, UiS
”Om forskningsmessige erfaringer innen migrasjonsfeltet”

Thomas Claviez, UiS
"Migration, Cosmopolitanism, and Hospitality: Some Notes Regarding the Ethical and Moral Problems of Otherness."


Mandag 21 MAI

Per-Olof Grönberg, NTNU
”Om empirien om norske ingeniørstudenter i USA”

Nytt fra nettverket, LearningMigration ved Cecilie Cave


Mandag 25 JUNI

Berit Nes Aadnesen, UiS
“Innvandrermødres møte med nytt kulturlandskap”

Hildegunn Fandrem, Senter for Adferdsforskning
“Social and emotional problems and peer-relations among immigrant adolescents in Norway”