MENY

Forskerspirene

I vår deltok bachelorstudentene Kathrine Auestad og Kristin Aaser i et forskningsprosjekt i Centre for Organelle Research (CORE). I høst publiseres en vitenskapelig artikkel om proteiner i planter der de to studentene står som medforfattere.

 

Det hører til sjeldenhetene at bachelorstudenter blir trukket direkte inn i forskningen på denne måten, men CORE har i løpet av de to siste årene aktivt brukt studentene i biologisk kjemi i forskningsprosjekter. De to studentene hadde postdoktor Jodi Maple som veileder.

– De fikk i oppgave å analysere og karakterisere to proteiner som er involvert i

viktige prosesser i planter, og undersøke hvilke planter som har muterte versjoner av disse proteinene. Planter har mange av de proteinene som menneskene har, sier Maple.

– Dette er viktig forskning, sier professor og leder i CORE, Simon G. Møller.

– Ikke bare fordi planter har viktige biologiske prosesser, men fordi vi kan bruke resultatene fra plantestudiene til å få kunnskaper som kan bidra til at vi forstår sykdomsmekanismer, blant annet kreft. Det har tidligere skjedd i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus når det gjelder Parkinsons sykdom.

Fra forelesing til forskererfaring

– I begynnelsen var alt nytt og vanskelig. Metoden for å oppnå ønskede resultater viste seg i flere tilfeller ikke å fungere etter boklærdommen fra forelesningene. Dette understreker bare hvor viktig det er å få erfaring med fagene i praksis, sier Kathrine Auestad.

Etter hvert følte studentene seg friere og tryggere til å kunne prøve seg frem. Det gjaldt både med kjemikalier og metoder, og ikke minst det å få råd fra flere av forskerne på laboratoriet.

– Vi har fått erfare at empirisk arbeid i upløyd mark tar tid, men desto kjekkere er det når resultatene kommer, sier Kristin Aaser. De to bachelorstudentene brukte mye tid i laboratoriet, og det gikk med mange helger i forbindelse med prosjektet.

– På den annen side var det utrolig gøy å få til eksperimentene og se resultater av alt arbeidet. Det ble nesten fascinerende å følge arbeidet med å få hvert protein til å fungere, sier de to. Nå kommer Kathrine Auestad og Kristin Aaser til å stå oppført som medforfattere når det blir publisert artikler om arbeidet.

– Det hadde vi ikke forventet da vi begynte i prosjektet, sier de to studentene, ikke uten en viss stolthet. For tiden er de i gang med masterstudiet i biologisk kjemi.

– Vi har sett hvilke muligheter som åpner seg når det gjelder forskning, sier de to forskerspirene.

Stimulerer forskerrekrutteringen

Simon G. Møller har erfaring fra engelske universiteter med å engasjere studenter på bachelornivå i forskningsprosjekter.

– Men uansett om vi befinner oss i England eller i Norge, er hovedsaken at studentene har ambisjoner og er motiverte for oppgavene, fremholder Møller.

– I dette tilfellet bidro studentene til å oppnå forskningsresultater. Det er en fordel for CORE. Det er også noe som kan bidra til å stimulere rekrutteringen av stipendiater. Det er en fordel for UiS. Det må være et mål å øke rekrutteringen av dyktige norske stipendiater, sier Møller.

Internasjonalt samarbeid

CORE har samarbeidet med Universitetet i Heidelberg om det prosjektet som de to studentene har vært med på.

- Det viste seg at Universitetet i Heidelberg var i gang med å forske på det samme tema, og i stedet for å konkurrere ble det etablert et samarbeid. Kathrine Auestad og Kristin Aaser vil stå som medforfattere når det blir publisert artikler om arbeidet.

 Tekst: Egil Rugland

Foto: Elisabeth Tønnessen