MENY

Forskerspirer på UiS

En klasse med unge forskerelever fra videregående tar 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger, mens de ennå går på videregående.

I en av fysikklaboratoriene på lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger er det konsentrert aktivitet. Små byggverk reiser seg litt etter litt. Noen med buer, andre med rette vinkler. Materialene er blant annet tre og plast. Sju elever fra St. Olav videregående skole sitter bøyd over hver sine huskonstruksjoner. Og selv om undervisningstimene er over denne fredagen, og helga egentlig er i gang, er det få tegn på at elevene ønsker å avslutte.

Universitetet i Stavanger har gått sammen med Rogaland fylkeskommune og St. Olav videregående skole i Stavanger om å tilby flinke elever utdanning på universitetsnivå. Tidligere har enkeltelever tatt fag på UiS, men nå tilbys en hel klasse med elever som går Forskerlinjen å ta ti studiepoeng ved universitetet, i faget ”Teknologi og design”. Undervisningen er fordelt over våren i 2. klasse og høstsemesteret i 3. klasse.

Prorektor ved UiS, Tor Henning Hemmingsen syns samarbeidet er spennende.

- UiS ønsker å rekruttere gode studenter, og stimulerer elever til å ta realfag. Det er også viktig og givende med et godt samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og St. Olav videregående og Universitet i Stavanger, sier Hemmingsen.
Han syns det er flott å ha så flinke elever i regionen, og er glad for at UiS kan være med på å styrke undervisningen i realfagene.

Praktisk arbeid
I forhold til den teoritunge undervisningen elevene opplever at de har på videregående, er undervisningen på universitetet langt mer praktisk. Elevene har blant annet fått i oppgave å lage et bygg, fra tegneprosessen via materialvalg og til selve konstruksjonen. De har også laget en katapult, og beregnet hvordan de skal få en kule til å skytes en viss lengde. Dermed har de beregnet vinkler og kraft og bruker teorien de har lært i praksis.

- Det er veldig bra opplegg her, sier Sander Aslaksen. Han er fornøyd med den store tilgangen på utstyr og verktøy, noe som elevene ikke har på videregående.

- Vi får også velge litt selv hva vi skal gjøre, og det er mye mer praktisk arbeid enn hva vi har til vanlig. Det er kjekt, sier 17-åringen.

- Jeg flyttet til Stavanger for å gå Forskerlinjen og samtidig ha mulighet til å studere ved Universitetet, sier Synne Hådem. Hun er fra Fagernes, men har familie i Stavanger hun kunne bo hos.

Og Hådem har ikke angret på flyttingen. Forskerlinjen og faget på UiS har absolutt svart til forventningene. Hun ser for seg medisinstudier når hun er ferdig med videregående.

Det er universitetslektor Inge Christ som er ansvarlig for undervisningen for elevene. Han har tilpasset universitetsfaget ”Teknologi og design” til fagplaner fra videregående, og han kombinerer litt forelesninger med mye praktisk arbeid elevene må gjøre selv.

Undervisningen foregår over 5 hele dager nå i vårsemesteret, og 5 hele dager til høsten.

Christ underviser til vanlig lærerstudenter i fysikk, og syns elevene fra St. Olav holder høyt faglig nivå.

- Elevene som tar dette har flere timer i uka enn sine medelever som tar andre studieretninger, sier lærer Ole Jørgen Kaalstad. han er fornøyd med opplegget på UiS, og påpeker at også han som lærer tar meg seg inspirasjon fra universitetet som han kan bruke i egen undervisning.

Økt rekruttering
Et samarbeid mellom klasser på videregående skoler og universitet som gir studiepoeng er et unikt tilbud. Flere universiteter tilbyr flinke enkeltelever å ta fag mens de ennå går på videregående, men det er ikke vanlig at hele klasser flytter undervisningen fra skolen til universitetet.

Årets klasse er den første som tar faget, og er en slags testpiloter. Neste år vil en full klasse videregåendeelever studere ved UiS, altså rundt 28 elever.

Felles mål for UiS og St. Olav er at elevene skal få økt utbytte i realfagene, det skal bidra til økt rekruttering til realfag og utvikle relasjoner mellom skole og arbeidsliv.

Til høsten blir det evaluering av de unge studentene. 50 prosent av karakteren er mappeevaluering og 50 prosent muntlig. Og elevene vil få karakterer som vanlige universitetsstudenter. De ti studiepoengene elevene tar, får de først etter å ha fått vitnemål fra videregående skole.