MENY

Forskning for en bedre eldreomsorg

Kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre og demente på sykehjem er tema for et nytt samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og UiS. Prosjektet støttes med fem millioner kroner av Norges forskningsråd.

Prosjektet har tittelen ”Improve quality of life and care for residents with dementia, their families, care staff and leaders in nursing homes”. Eller på norsk: ”Et godt liv i sykehjem”.

– Vi skal studere hvordan ledelsen må praktisere for å bedre både de ansattes og de eldres situasjon slik at det blir et godt liv i sykehjem, sier professor i ledelse, Aslaug Mikkelsen, som deltar i prosjektet fra UiS.

Tett samarbeid med SUS
Det allerede gode samarbeidet mellom UiS og SUS materialiserer seg dermed ytterliggere gjennom at Mikkelsen nå har en 20-prosent-stilling ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Og det er SESAM som er prosjekteier for det nye prosjektet. Mikkelsen er prosjektleder.

Leder ved SESAM, Ingelin Testad, som også har en 20-prosent-stilling ved Institutt for helsefag ved UiS, har lenge jobbet med kvalitet i eldreomsorg. Hun har også tatt en doktorgrad på temaet og ser fram til å forske videre i prosjektet.

– Vi har allerede et godt etablert samarbeid med UiS knyttet til pasientsikkerhet og velferdsteknologi, og det er derfor veldig flott at vi får til et samarbeid med UiS også når det gjelder sykehjemsforskning, sier Testad.

Forskning på ledelse
Studien har flere delstudier. Blant annet skal flere sykehjem i England, USA og Norge sammenliknes. Dernest skal forskerne også se nærmere på hvordan ledelse og omsorgsbelastning påvirker kvaliteten i omsorgen. En annen delstudie handler om rekreasjonsterapi.

I tillegg skal også seksjonsoverlege Dag Årsland ved SUS og stipendiat Kristin Lexow ved SUS forske i prosjektet.

Les mer om tildelingene fra Forskningsrådet

Les også: 10 millioner til SESAM