MENY

Forskning i særklasse

Over 24 prosent av den publiserte forskningen fra Universitetet i Stavanger i fjor var på toppnivå. Det er en stor økning i forhold til 2007.

 Den årlige statistikken fra Database for høgre utdanning (DBH) er nå klar. Tallene fra 2008 viser at UiS produserte vitenskapelige arbeider tilsvarende 343,4 publiseringspoeng. Det er en økning på 5,8 prosent i forhold til året før. Nesten hvert fjerde poeng kommer fra forskning på øverste nivå i klassifiseringssystemet. Det er en økning på over 40 prosent fra 2007.
– De siste årene har vi hatt fokus på å øke volumet på forskningen vår. Nå ser vi at også kvaliteten går opp. Det setter vi stor pris på. All honnør til våre dyktige forskere, sier UiS-direktør Per Ramvi.

To nivåer
Norske universiteter og høgskoler blir belønnet med poeng for hver artikkel som blir trykket i et anerkjent, vitenskapelig tidsskrift. Hvor mange poeng man får, er imidlertid avhengig av hva slags tidsskrift man blir publisert i.
Tidsskriftene er nemlig rangert på to nivåer. En artikkel i en vitenskapelig journal på nivå 1 gir ett publiseringspoeng per artikkel. De mest prestisjetunge, internasjonale tidsskriftene finner man på nivå 2. Her er nåløyet særdeles lite. Hver publiserte artikkel gir tre poeng, noe som i sin tur gir bedre økonomisk uttelling fra staten.

Økt produksjon
Universitetet i Oslo hadde i fjor 25,3 prosent av sine publikasjoner på nivå 2. Universitetet i Stavanger kom på andre plass med 24,1 prosent. Så følger NTNU og Universitetet i Bergen med henholdsvis 22,4 og 22,2 prosent.
Totalt økte universitets- og høgskolesektoren i Norge sin vitenskapelige produksjon med 9,7 prosent fra 2007 til 2008. I tillegg til artikler i tidsskrifter, gis det også publiseringspoeng for vitenskapelige bokutgivelser.

Se statistikken fra DBH her