MENY

Forskning på terror på t-banen

Hovedpulsårene i Madrid, Paris, Milano og Berlin skal testes mot terror. I nok et stort EU-prosjekt er forskere fra UiS på banen. Sammen med forskere fra IRIS skal de bidra til at kollektivnett i Europas storbyer blir mindre sårbare.

T-baner, tog og buss i Europas storbyer skal under lupen for å gi svar på hvilke tiltak som kan gjøre Europa tryggere. Gjennom fire tenkte scenario skal byene få testet sin evne til å stå i mot terroranslag på kollektivsystemet.

- Uten disse transportsystemene hadde de store byene stoppet opp. Fordi de er helt grunnleggende for livet i byene, er de også ekstra sårbare, sier Kenneth Pettersen, som er leder ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS og universitetets koordinator for prosjektet.

- Et sammenbrudd eller et terroranslag mot slike kollektivnett blir fort kritisk. I tillegg til at liv kan gå tapt, kan konsekvensene for økonomi og samfunnsliv bli store, sier Pettersen.

Store kriseøvelser
Demonstrasjonsprosjektet har fått navnet SECUR-ED (Secured Urban Transportation – European Demonstration) og er et av EUs store satsinger. Målet med prosjektet er å øke sikkerheten til kollektivtransport i store byer gjennom faktiske demonstrasjoner som tar form som store kriseøvelser. Blant annet skal metroen i Paris i et tenkt scenario bli utsatt for terror ved bruk av eksplosiver.

Erfaringene fra kriseøvelsene skal resultere i øvingspakker og anbefalte sikkerhetstiltak som andre byer i Europa kan dra nytte av. Også flere produsenter av tog, t-bane og buss, og eierne av disse, er representert i prosjektet. Prosjektet skal dermed også føre til en forbedring i selve kollektivtransporten gjennom ulike løsninger som testes etter demonstrasjonene.

Og dette er bare begynnelsen. I etterkant av de fire kriseøvelsene i Madrid, Paris, Milano og Berlin skal flere byer i Europa bruke verktøyet som da er tilgjengelig for å definere sine farer og sikkerhetsutfordringer. Disse byene, og blant dem Oslo, Istanbul, Bucuresti og Lisboa, skal så ha sine egne tenkte kriseøvelser for å teste sine styrker og svakheter på kollektivnettet.

Skreddersydde tiltak
Fra Universitetet i Stavanger er det professor Terje Aven, førsteamanuensis Kenneth Pettersen og professor II Ortwin Renn som deltar. Alle tilknyttet SEROS ved UiS. Fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) deltar forskningsdirektør for den samfunnsvitenskaplige avdelingen, Gottfried Heinzerling og seniorforsker Brita Gjerstad.

- I prosjektet skal vi se på forskjeller mellom byer og mellom de ulike typene transportmidler for å øke sikkerheten på kollektivnettet i store byer. Samtidig skal vi ta hensyn til disse forskjellene i transportsystemer og skreddersy tiltak som er tilpasset livet i hver enkelt by, forteller Kenneth Pettersen.

- I store byer er sikkerhetsutfordringene ofte knyttet til store menneskemengder, samtidig med mange av- og påstigninger. I tillegg til tekniske tiltak, skal vi for eksempel vurdere nytten av adgangskontroller og bruk av metalldetektorer, sier han.

Gottfried Heinzerling ved IRIS forteller at de dessuten skal se på utfordringer og problemer knyttet til person- og datavern ved introdusering av ny teknologi og nye tiltak.

- Vi skal også se på hvordan slike tiltak oppfattes og mottas av passasjer- og meddarbeidergrupper, og ikke minst om slike nye velmente tiltak kan redusere kollektivtransportens attraktivitet i transportmarkedet, sier Heinzerling.

Samfunnssikkerhetsmiljø i vinden
SECUR-ED hører inn under temaområdet Security i EUs syvende rammeprogram. Totalt har EU bevilget om lag 320 millioner kroner til SECUR-ED. Av disse får Universitetet i Stavanger og IRIS nærmere 3 millioner norske kroner.

Risikostyring- og samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS er dermed i vinden om dagen. Flere av forskerne som er tilknyttet SEROS skal nemlig også forske i EU-prosjektet VALUESEC. Gjennom dette prosjektet skal myndigheter og beslutningstakere få et nytt verktøy som skal hjelpe dem til å vurdere sine farer, trusler og tiltak.

Fra før har risikostyring- og samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS også fått pengestøtte fra EU for å forske på hvordan Europas helsetjenester kan bli bedre. I QUASER skal UiS-forskerne finne svar på hva sykehusene selv kan gjøre for å bli bedre, og hva myndighetene må gjøre for å sikre at dette skjer.

- Vi har jobbet lenge for økt deltagelse i EU sine rammeprogrammer for forskning, med god hjelp fra EU-kontoret her ved UiS. Sammen med deltagelsen i EU-prosjektene QUASER og VALUESEC, er dette en milepæl for risikostyring og samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS, sier Pettersen.

Les også:
Forskning for et tryggere Europa
Bedre helsetjenester i Europa
EU-satsing gir utteling for UiS