MENY

Forskningmidler til barnehageprosjekt

Prosjektet ”Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd” har fått 3,75 millioner i støtte fra Norges forskningsråd. Bak prosjektet står Ingunn Størksen, Arlene Thorsen og Edvin Bru ved Senter for atferdsforskning ved UiS.

- Dette er spennende, både for oss og for senteret. Med prosjektet får vi muligheten til å fokusere på et viktig tema, sier Ingunn Størksen, som tok sin doktorgrad på hva en skilsmisse gjør med barna og deres psykiske helse i ung og voksen alder.

Prosjektet ”Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd” har fått støtte fra programmet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning.

Stadig flere skilles
Sammen skal førsteamanuensis Størksen, universitetslektor Arlene Thorsen og professor Edvin Bru se nærmere på hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å ivareta særlige behov hos ulike barn og familier som opplever samlivsbrudd.

Ifølge de tre forskerne er prosjektet viktig fordi stadig flere barn opplever at foreldrene skiller seg. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at om halvparten av alle ekteskap som inngås i dag vil ende i skilsmisse og om lag 24 prosent vil ende i skilsmisse allerede før det har gått ti år fra giftemålet. For mange par vil altså skilsmissen falle sammen med den tiden barna er i barnehage.

Kunnskap til ansatte
Forskning har også vist at barn som har opplevd samlivsbrudd har flere psykososiale problemer enn andre barn, og at dette også er gjeldende for de aller yngste barna. Blant annet kan foreldres samlivsbrudd utgjøre en risiko for barnets tilknytning eller evne til å etablere gode trygge relasjoner.

De tre forskerne ved Senter for atferdsforskning mener det er av stor betydning at ansatte i barnehagen er kompetente på denne typen reaksjoner og endret atferd hos barn i forbindelse med samlivsbrudd, og at de ansatte kan få tilført oppdatert kunnskap om ulike måter å møte og støtte barna på.

I prosjektet vil de blant annet gjennomføre kvalitative studier blant ansatte i barnehager, foreldre og terapeuter.

Les mer om Forskningsrådets tildelinger