MENY

Forskningsjournalistikkprisen til kritikk av offentlig oppdragsforskning

Prisvinnerne John Hultgren og Ingeborg Moe holder foredrag i Vitenskapsakademiet fredag 17. juni kl 18.30 i Arkeologisk museum.

Aftenposten-journalistene John Hultgren og Ingeborg Moe får prisen for en rekke kritiske intervjuer og reportasjer i 2010 og 2011, som viste at offentlige oppdragsgivere har forsøkt å påvirke forskningsresultater i prosjekter  som oppdragsgiverne har finansiert.

Prisvinnerne holder foredrag i Vitenskapsakademiet i morgen, 17. juni kl 1830 i Arkeologisk museum.

Hultgren og Moe får prisen for en rekke kritiske intervjuer og reportasjer i 2010 og 2011, som viste at offentlige oppdragsgivere har forsøkt å påvirke forskningsresultater i prosjekter som oppdragsgiverne har finansiert.

Avdekket samfunnsproblem
Reportasjene avdekket hvordan forskere er blitt presset til å godta kontrakstvilkår som gir oppdragsgiver innflytelse på resultatene. Journalistene har satt fingeren på et samfunnsproblem i en tid da finansieringen av forskning er avhengig av tillitsfullt forhold mellom oppdragsgiver og forsker, heter det blant annet i Vitenskapsakademiets begrunnelse.

Artikkelserien er et eksempel på journalistikk som setter forskning inn i en samfunnskontekst og bidrar til refleksjon om vilkårene for produksjon av kunnskap. Artiklene skapte debatt om forskningens legitimitet og uavhengighet. De førte til at forskningsministeren fordømte bruk av konsulentkontrakt til forskning og satt i gang arbeid med å revidere kontraktene for oppdragsforskning slik at de skal sikre akademisk frihet. På denne måten blir artikkelserien et eksempel på journalistikk som bidrar til å skape bedre betingelser for kunnskapsproduksjon i samfunnet. Serien bidrar dessuten til å utvide vår forståelse av at forskningsjournalistikk kan dreie seg om mer enn å kommunisere og popularisere forskningsresultater.

- Viktig journalistikk
- Akademiet mener det er viktig at denne typen journalistikk om forskning blir videreført i norske medier, understreker preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger, professor Roald Berg ved UiS, som dessuten roser de eksterne medlemmene i den nominasjonskomiteen som ViS oppnevnte til å foreslå prisvinner.

Komiteen har bestått av følgende i tillegg til preses og generalsekretæren i ViS: Førsteamanuensis, Dr.art. Harald Hornmoen, Høgskolen i Oslo; Samfunnsredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik; Redaktøren i Pressehistorisk Tidsskrift, Arnhild Skre; Dekan ved Det humanistiske fakultet Tor Hauken og professor i medievitenskap, Trine Syvertsen.