MENY

Forskningsmidler til petroleumsøkonomi

Faggruppe for Industriell Økonomi får Forskningsrådprosjekt i petroleumsøkonomi. Prosjektleder og professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved IØRP ved UiS, sier de nådde opp blant 17 søkere.

Norges Forskningsråd har kun ett program innenfor samfunnsrettet petroleumsforskning, Petrosam, som lyste ut et fem-årig forskningsprogram i vår.

Her konkurrerer alle samfunnsvitenskaper om midler. Det var krav om at det skulle søkes i grupperinger. 17 forsknings-konstellasjoner søkte, syv gikk videre til andre runde, og to miljøer fikk tildeling. Disse er UiS (petroleumsøkonomi) og Fritjof Nansen Institutt (statsvitenskap, med fokus på Russland).

- Vi utgjør en gruppering sammen med våre samarbeidspartnere SSB og Frischsenteret, sier Osmundsen, som er leder for det samlede prosjektet, samt delprosjektet ved UiS.

Prosjektet går gjennom IRIS. Konkurrentene innenfor økonomifaget, BI og NHH, røk ut.

- Vi scorte bra både på formidlings- og forskningsdimensjonen. Prosjektet vil styrke grunnkompetansen vår i petroleumsøkonomi på tema som verdsetting, skatt, kontrakter, regulering og gassmarkeder, og det vil styrke vårt faglige nettverk, sier Osmundsen.

Les mer om tildelingen!