MENY

Forskningsprosjekt om realfagsrekruttering

Studentene som har semesterstart på Det teknisk-naturvitenskapelige fag, UiS, onsdag 13. august, vil få utlevert et spørreskjema om valg og bortvalg av realfag. Spørreskjema er utarbeidet av Naturfagsenteret.

Naturfagsenteret som er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen har kalt forskningsprosjektet Vilje-con-valg og har Fysisk Institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, som forskningspartner.

Bakgrunnen for prosjektet er den lave rekrutteringen til realfaglige utdanninger. Særlig matematikk, fysikk og teknologi.

Vilje-con-valg skal gi assosiasjoner til hva ungdom vil og hva de velger.

- Dette er et prosjekt som vi ønsker å være med på, sier prodekan for undervisning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Tore Wiig. Nå er i utgangspunktet UiS og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fornøyd med søkningen på mange studier, men de typiske realfagsstudiene kommer dårligere ut enn ønskelig.

 - Under fakultetsåpningen vil studentene få utdelt spørreskjema, og de vil også få en orientering om prosjektet, sier Tore Wiig. Det er stor interesse for prosjektet blant landets universiteter og høgskoler, og Naturfagsenteret regner med å at nærmere 10 000 studenter vil være med på undersøkelsen. Vi håper på stor oppslutning fra våre studenter.

Prosjektet og stipendiatene som er tilknyttet prosjektet har ekstern finansiering fra Nasjonalt fakultetsmøte for realfag, Kunnskapsdepartementet, NITO, NHO, Energibedriftenes landsforening, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Oljeindustriens Landsforbund og Tekna. Også Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og RENATE-senteret slutter opp om prosjektet.

Les mer prosjektet