MENY

Første biotek-selskap etablert

Med revolusjonerende metoder skal selskapet Plastid AS produsere proteiner. Professor Simon Geir Møller står i spissen for selskapet, som er Universitetet i Stavanger sitt første biotek-selskap.

Plastid AS ble formelt stiftet 20. juni og skal produsere proteiner som kan brukes til diagnostisering av sykdom, utvikling av vaksiner og å gjøre dyrefor mer anvendbart. I spissen står den anerkjente forskeren Simon Geir Møller, som har jobbet med selskapet i ett år.

Selskapets metode går ut på å produsere store mengder proteiner i plastider eller miniceller i plantene. Disse vil virke som effektive biofabrikker og finnes i milliontall i hver plante. Det har tidligere vært lite forskning innen plastider, og utfordringen har tidligere vært å finne riktig celle.

- Med vårt system vil man ha riktig plante etter tre-fire måneder. Vi fortsetter så å dyrke like planter, og slik vil vi kunne hente ut akkurat det proteinet som kunden etterspør - også proteiner ingen har kunnet produsere før, opplyser Møller.

Allsidig bruk
Proteinene vil bli benyttet av forskningslaboratorier, helsevesenet, fór- og fiskeindustrien og den farmasøytiske industrien. I tillegg til standardproteiner vil Plastid AS også designe og produsere nye proteiner og enzymer som markedet trenger.

- I industrien er det et stort marked for nye proteiner, men infrastrukturen har så langt vært kostbar. Plastid AS sitt system er robust og produksjonen lar seg lett opp- og nedskalere, sier Møller.

Selskapet bestå av en utviklingsdel og en produksjonsdel. Møller er største aksjonær med en eierandel på 45 prosent, mens UiS har en eierandel gjennom IRIS – Forskningsinvest AS på 33 prosent.

Presenteres for Forskningsrådet
Allerede dagen etter stiftelsesmøtet blir selskapet presentert for Kunnskapsdepartementet som kommersialisering fra Stavanger. Plastid AS har fått finansiell støtte fra Forskningsrådets FORNY-program, blant annet til verifisering av teknologi og produktutvikling.

Prekubator, Stavanger-regionens Technology Transfer Office (TTO) har bistått i kommersialiseringen av Plastid AS. Anne Cathrin Østebø, IPR-leder i Prekubator og styremedlem i Plastid AS, forteller at Forskningsrådet har et økende fokus på kommersialisering av forskning, og hun roser UiS-ledelsen for å tilrettelegge for dette.

- Vi har bistått med å skaffe kapital til etableringen, jobbet med patentbeskyttelse og holdt oversikt over markedet. Selskapet har valgt en god finansiell strategi, og vi ser fram til å følge opp selskapet videre gjennom Prekubator, sier hun.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Håkon Vold