MENY

Første felles nettverkstreff for UiS-alumner

I forbindelse med årsfesten på UiS ble det for første gang arrangert felles nettverkstreff for alle alumner ved Universitetet i Stavanger. Økonomiprofessor Mari Rege var det faglige trekkplasteret.

UiS Alumni er et nettverk og en møteplass for tidligere studenter ved UiS eller en av høgskolene som i dag er en del av UiS. Nettverket startet opp 1. juni 2008, og i oktober i år rundet UiS Alumni 5000 medlemmer.

- UiS Alumni er mer enn en nettside. Mye av verdien i å være med i nettverket, er at du kan bli med på samlinger og treffe tidligere studenter, sier alumnikoordinator Peter André Schwarz.

Smitter trygd og sykefravær?
Fredag kom 30 alumner til UiS for å høre økonomiprofessor Mari Rege holde foredrag med tittelen ”Trygd smitter. Er vår sjenerøse velferdsstat bærekraftig?” Rege la fram analyser av norske registerdata, som kan tyde på at uføretrygd smitter. Også en svensk studie av sykefravær tyder på at påvirkning fra andre gir utslag på fraværsstatistikken.

- Det er viktig at vi ikke stigmatiserer grupper slik at de føler seg mistenkeliggjort. Men samtidig må vi sikre trygdeordninger som er bærekraftige, sa Rege.

Nettverk – for begge parter
Etter foredraget fikk nettverksmedlemmene god anledning til å bli bedre kjent rundt lunsjbordet. Irene Grini, som har sosionomutdanning og master i helse- og sosialfag fra UiS, hadde tatt med seg kollega Lene Fjelde Øye. Ett av målene deres var å knytte nye kontakter. Begge jobber i JobbResept ved Stavanger Universitetssjukehus, og fikk Ernst Rune Danielsen fra IVAR som bordkavaler. Godt inn i lunsjen glir praten lett, selv om de aldri hadde truffet hverandre før.

- For meg er det viktig å treffe folk som har tatt andre utdannelser. Det holder meg oppdatert, sier Grini. Hun er også noe med i undervisningen ved videreutdanningen ved UiS.

Ernst Rune Danielsen mener slike treff er viktige for å få tettere forbindelse mellom tidligere studenter og universitetet, og da ikke bare for etterutdanning.

- Jeg jobber i IVAR, og vi har i det daglige tett kontakt med det tekniske fagmiljøet ved UiS. Dette er noe begge parter tjener på. Jeg tror også UiS er avhengig av at de som kommer ut i arbeidslivet holder kontakten, for det kan være nyttig hjelp til finansiering. Vi er for eksempel med og lønner en fagperson ved UiS. På den måten kan vi dra nytte av hans kompetanse, og vi får en vekselvirkning, sier Danielsen.

Flere treff
Alumnikoordinator Schwarz mener det er viktig for UiS at tidligere studenter gjør det bra i arbeidslivet, fordi det styrker omdømmet til UiS. Samtidig er det bra for de tidligere studentene at UiS gjør det bra, for da er det positivt å ha denne utdanningen på sin CV.

-Vi vil gjerne ha flere nettverkstreff. Vi skal se nærmere på om de skal rettes inn mot fagmiljø, eller om de skal være felles. Kanskje kan det også være greit å ha arrangementene enten om morgenen eller om kvelden, slik at det blir lettere for alumnene å delta, sier Schwarz.