MENY

Første norske bok om Q-metodologi

Førsteamanuensis Arlene Arstad Thorsen ved Senter for atferdsforskning ved UiS er en av redaktørene for boken ”Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet”. Boken presenteres på SiS Bok mandag 20. september kl. 11.30.

Hovedformålet med Q-metodologi er å studere tanker, meninger, holdninger, verdier, forståelse og erfaringer fra menneskers personlige ståsted slik at nyanser i preferanser kommer tydelig fram. Q-metodologi er både en vitenskapsfilosofisk retning og et begrepsmessig rammeverk, en forskningsteknikk for innhenting av data og en analysemetode som basis for vitenskapelig utforskning av subjektivitet.

”Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet” tar for seg forskning med Q-metodologi hvor fokus er på tema, som subjektivitet, rådgivning, samlivsbrudd, ledelse, barnevernsomsorg, alderdom og kunstopplevelse. Arenaer som hjem, barnehage, skole og kunstmiljø er også representert. Forfatterne vektlegger ulike aspekt knyttet til empiri, teori og metode.

Arlene Thorsen har vært redaktør for boka sammen med førsteamanuensis Eleanor Allgood ved NTNU.

Norsk bok etterspurt
- Stadig flere ser potensialet i forskningsmetoden og har etterlyst litteratur på norsk, også studenter. Det er også en stor økning internasjonalt i bruken av Q-metodologi. Som forskere trenger vi kunnskap om ulike forskningsmetoder i repertoaret vårt. Q-metodologi fanger opp kvalitative aspekt og subjektivitet på en oversiktlig og strukturert måte. Vi håper at boka kan bidra til økt interesser for og kunnskap om Q-metodologi i Norge og i Norden, sier Thorsen.

I Norge er metoden særlig sentral i to forskningsmiljøer. Det ene miljøet er ved NTNU, hvor Eleanor Allgood og Ragnvald Kvalsund introduserte det, mens det andre miljøet er ved UiS. Thorsen kom i selv i kontakt i metodologien under sitt doktorgradsarbeid.

Rask spredning
- Jeg så fort mulighetene ved forskningsmetoden og ønsket å dele den med andre. Metoden har spredd seg fort på UiS og blir nå brukt innen ulike fagområder. Siden 2006 er Q-metodologi brukt i 26 publikasjoner ved UiS, og fire PhD studenter ved UiS bruker metoden i sine avhandlinger. Vi har de siste årene hatt flere seminarer og workshops, forteller hun.

På flere av disse har professor Steven R. Brown ved Kent State University i Ohio deltatt. Brown regnes i dag som den fremste Q-metodeforskeren. I november 2009 ble det arrangert en egen konferanse i Stavanger der metoden sto i sentrum, med deltakere fra Norge, Sverige og Danmark.

Norske miljøer i tet
- Brown fremhever det norske miljøet. Det var også han som satte oss på ideen om å samle konferanseinnleggene i en bok, og han har skrevet forordet i boken, sier Thorsen.