MENY

Første SAFI-stipend tildelt

Nylig ble de første SAFI-stipendene tildelt Masterstudenter i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger.

Finansnæringen i Stavanger gjennom SAFI – Stiftelsen for Anvendt Finans, har delt ut stipender til Masterstudenter i økonomi og administrasjon ved UiS.

Kari HolmTotland og Agustin Jimenez Terroba har fått tildelt hvert sitt stipend pålydende 10 000 NOK.

Kari Holm Totland skriver masteroppgave med utgangspunkt i gjeldsregisteret som eventuelt skal innføres i Norge. Høsten 2008 har hun vært på utveksling mellom UiS og Københavns Universitet (KU).

Agustin Jimenez oppholder seg for tiden ved Copenhagen Business School

Masteroppgave ved UiS: “Performance Evaluation of Norwegian Mutual Funds”.