MENY

Første UiS-dosent

Reidar Østerhaug er tildelt kvalifikasjonsopprykk til dosent i sosialpedagogikk. Han er den første ved universitetet med denne tittelen.

Stillingen som dosent ble opprettet i 2003 som en ny stillingskategori over førstelektor. Stillingen skal være en toppstilling innenfor undervisning, læring, formidling og forskning på høyt nivå (tilsvarende professorkompetanse). Kriterier for ansettelse i stilling som dosent fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-3. Opprykksordning fra førstelektor til dosent ble innført sommeren 2007.

Reidar Østerhaug er den første ved universitetet som får tittelen dosent etter ny ordning.

Østerhaug er cand. polit fra Universitetet i Oslo i 1978 med hovedfag sosialpedagogikk. Han kom til universitetet i 1984, da som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved Sosialhøgskolen i Stavanger. I 1989-90 vikarierte han som studiesjef ved Høgskolesenteret i Rogaland og i 1993-1995 var han studieleder ved Universitetsstudiene på Svalbard. Østerhaug ble tildelt kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i 2005. Han er i dag tilknyttet Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.