MENY

Første UiS-student på Stortinget

Aleksander Stokkebø (H) blir trolig den første UiS-studenten som blir fast møtende representant på Stortinget. Hans fremste ønske for de neste fire årene er å drive med utdanningspolitikk.

Aleksander Stokkebø (H) på UiS-campus Aleksander Stokkebø (H) er den første studenten fra UiS som blir fast møtende stortingsrepresentant.

Stokkebø, som studerer rettsvitenskap på UiS, var i sentrum for en real valgthriller tirsdag. Fintelling måtte til for å avgjøre om det var han eller Arbeiderpartiets Øystein Langholm Hansen som skulle få det siste direktemandatet fra Rogaland.

Studenten vekslet mellom å være inne og ute flere ganger i løpet av valgnatta og dagen derpå. Hele tirsdag ettermiddag ledet Stokkebø, men tidlig på kvelden snudde det i Hansens favør. Med 99,8 prosent av stemmene opptalt er altså Stokkebø ute.

De aller fleste regner imidlertid med at Høyres førstekandidat Bent Høie skal fortsette som statsråd. Som første vara ligger UiS-studenten dermed an til å bli fast møtende representant i nasjonalforsamlingen uansett.

Ønsker KUF-komiteen

Stokkebø legger ikke skjul på at han ønsker å sitte i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Jeg brenner for høyere utdanning og forskning og er opptatt av saker som økt studiestøtte og flere studentboliger. Jeg er også opptatt av studenthelse og at studenter skal kunne jobbe mer uten å miste stipendet, sier 22-åringen.

I tillegg til å være student, sitter han i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger og opplæringsutvalget i Rogaland fylke. Dermed kjenner han hele spekteret, fra barnehage til universitet.

– Det er nyttig å se hele linjen, og framtidens arbeidsplasser vil komme gjennom høyere utdanning og forskning.

Universitet og sykehus

Stokkebø er opptatt av at Stavanger-regionen har et sterkt universitet, spesielt med tanke på de endringene vi er inne i.

– Vi skal fortsette å leve av olje og gass i mange år framover, men samtidig skal vi satse på andre næringer. IKT er veldig spennende, der har jo UiS fått mange nye studieplasser. Å kunne utvikle teknologi, og ikke bare bruke den, blir viktig. Jeg ønsker også å se på medisin og mulighetene som ligger i at Stavanger universitetssjukehus flytter til campus Ullandhaug.

Vil fortsatt studere

Stokkebø har akkurat begynt tredje året på bachelor i rettsvitenskap ved UiS. Nå må studiene vente, mens han vier seg til politikken på heltid.

– Men jeg skal prøve å ta ett fag i semesteret, for å holde litt progresjon, sier han.

Kanskje møter han en annen UiS-student i stortingssalen. I samme stund som Øystein Langholm Hansen (Ap) kapret det siste direktemandatet, rykket nemlig en annen UiS-student opp et hakk. Statsvitenskap-student Julia Wong (22) står nå som Arbeiderpartiets første vararepresentant og vil møte på Stortinget ved fravær. 

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie