MENY

Fortellinger om Snorres Sagalitteratur til Arkeologisk Museum

Tirsdag 7. desember kommer den sagaberettende presten Geir Waage til Arkeologisk Museum for å presentere det nye verket om dikteren, Snorre Sturluson. I forbindelse med foredraget blir det også informasjon om neste års unike og spennende workshop om nettopp sagalitteraturen.

Geir Waage har i mer enn 30 år jobbet som prest på Island og brukt mye av tiden sin på å fortelle om Snorre Sturluson i liv og død. Tirsdag 7. desember kommer han til Arkeologisk Museum for å gjøre det samme.

I forbindelse med foredraget vil det også bli en orientering om et nytt og spennende webkurs – og en unik sjanse for folk i Rogaland til å delta på en workshop i sammen, i sagalitteraturens ånd. Dette er en kursserie fra fire vest-islandske institusjoner hvor temaet er islandsk middelalderlitteratur og kultur, og første mann ut på pensumplanen er Snorre.

Kveldskurs om islendingesagaer har lenge vært populære på Island. De er kjent for å by på kunnskapsrike og gode historiefortellere, som kan opplyse folk om tilblivelsen og innholdet i sagaer som er fullt av drama og svart humor.
For noen år siden dukket idéen opp blant noen institusjoner på Island, om å gi flere folk muligheten til å delta i en tilsvarende kursvirksomhet via Internett – direkte fra sagastedene på Island. Dette ble til samarbeidsprosjektet „Den islandske kulturarven.“
I løpet av vinter/våren 2011 vil dette også arrangeres på Arkeologisk Museum.

Edda og Saga

Myter og legender av gamle skandinaver overlevde bedre enn noen andre germanske folk takket være den mest omfattende folkelige litteraturen av middelalderens samfunn, som ble skrevet på Island. Den litterære skatten er unik på mange måter, men hovedsakelig fordi mange former for litteratur og studier som overlevde i Island ikke har noe som tilsvarer i europeisk kultur. Noe av litteraturen som kun ble dokumentert på Island, kaster lys over nordiske og germansk kulturhistorie som ellers ville ha vært innhyllet i mørke.

Edda er en samling av norrøne dikt, sanger, og prosa, som inneholder historier om de norrøne guder og legendariske helter mest sannsynlig nedskrevet i det 12. og 13. århundre. Snorre Sturlason (1179 -1241), er kjent for å være den mest berømte forfatteren noensinne som er født på Island. Han var forfatteren av Edda, en narrativ norrøn mytologi, den Skáldskaparmál, en bok med poetisk språk, Háttatal, en liste av vers og Heimskringla, en historie om de norske kongene.

Sagaene er prosa historier som for det meste beskriver hendelser som fant sted på Island i det 10. og tidlig 11. århundre, under den såkalte Saga Age, i all sannsynlighet skrevet rundt år 1200, og de siste rundt 1350. Men de fleste er skrevet på 1300-tallet.
Jónas Kristjánsson, en av Islands mest fremragende manuskript forskere skriver om den bemerkelsesverdige utviklingen i begynnelsen av det 13. århundre som i følge ham fant sted når: "Islendingene begynte å skrive sagaene, rike og omfattende beskrivelser og beretninger om mennesker og hendelser fra ulike steder og ulike tider, fra den moderne verden til den fjerneste fortiden, fra forfatterens egen dal å fjerne fremmede land.

Sjefen kilder til disse skriftlige sagaene var de muntlige tradisjoner som var ivrig dyrket, særlig av dem som ikke hadde noen boklæring. Den første sagaen har typiske Helligtrekongersaften tallet funksjoner: tørr informasjon av den typen tidligste historikere gir, eller utrolig og didaktiske elementer av den typen typisk for hagiografi. Men etter hvert som disse to bekker sammen til ett: nøktern fakta og overdrevet fancy, og det virkelige og forestilte kommer sammen i en sømmelig sammenheng, kjennetegnes den klassiske Íslendingasögur, 'Sagas av islendingenes”.

Aktørene bak prosjektet
Landnamsenteret (www.landnam.is), i samarbeid med Snorrastofa (www.snorrastofa.is), Voksenopplæring på¨Vest-Island(www.simenntun.is) og Nepal Software (www.nepal.is), et lokalt datafirma i Borgarnes, har i et par år jobbet med å utvikle en ide for internasjonale avstands studier innen den gamle islandske litteraturen. Målet med dette er å utforme et pedagogisk område på den islandske kulturelle arven til bruk hjemme og i utlandet.

Bruken vil bli gjort mulig av den teknologiske ekspertisen til Nepal, metodikk og pedagogisk kunnskap om fjernundervisning styres av Læringssenteret, den kreative tilnærmingen i forliket senteret og vitenskapelig kunnskap om Snorrastofa.

rste kurs i løpet av våren 2011
Tanken er at det første kurset vil dekke livet av Snorre Sturlason. Det er også dette den nye biografien som en av de ansatte i Snorrastofa på Reykholt nylig publiserte. En biografi om Snorre i Island, oversatt til norsk og tysk.
Det planlegges å starte undervisning i Island og Norge våren 2011 og deretter legge til andre skandinaviske land, samt tysk og engelsk talende land og videre fag, men først bare fag knyttet til Vest-Islands kulturelle arv.
Det søkes om tilskudd for prosjektet, som har et mangfoldig mål, men hvor hovedmålet er å presentere middelalderens litteraturarv fra Island, til islendinger og andre nasjoner. Det forventes også en spin-off effekt i form av økt turisme i Vest-Island. Studiebesøk vil være eksempel på dette.

Dermed presenterer prosjektet pedagogiske så vel som turistmål til en målgruppe bestående av islendinger og utlendinger.
Målet er også å gjøre andre nasjoner interessert i å lære om sine røtter gjennom litteraturen skrevet på Island, og gi utenlandske forskere og spesialister i de islandske sagaene mulighet til å presentere sin kunnskap og filosofi, og dermed berike diskursen i saken.