MENY

Fortsatt økning i forskningsproduksjonen ved UiS

Forskningsproduksjonen øker for hvert år ved UiS. Nå er tallene for 2011 klare. De viser en økning på 16 prosent fra 481 poeng i 2010 til 558 poeng i 2011.

UiS fortsetter den gode utviklingen innen forskning. Oversikten fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at antallet publiseringspoeng ved UiS i 2011 var på 557,80.

– Forskningspilen har hvert år pekt oppover for UiS. Jeg er glad for at vi igjen øker vår forskningsproduksjon og befester vår posisjon som forskningsuniversitet, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

Hun synes det er givende å se at UiS gjennom gode forskningstall er med på å utvikle forskningsfronten og med dét også innfrir universitetets samfunnskontrakt.

Topplisten for publiseringspoeng per UFF-stilling fordelt på institutter/sentre*

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP), TN 2,78
Senter for atferdsforskning (SAF), HF 2,58
Institutt for petroleumsteknologi (IP), TN 1,56
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM), TN 1,24

*Oversikten baserer seg på innrapportering til Database for statistikk for høgre utdanning (DBH) og viser antall poeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (UFF-stilling) fordelt på institutt/sentre.

(TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, AM= Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)

Norges mest produktive forsker?
Professor Terje Aven ligger igjen på topp i publiseringspoeng med hele 50,80. Dette stiller ham i en særklasse ved UiS. Kanskje er han Norges mest produktive forsker med sine resultater.

Professoren hører til ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Han og instituttet har toppet publiseringslistene på UiS de siste årene.

Nummer to på listen er også en gjenganger. Professor Kjell Hausken har 21,33 poeng for 2011 og har holdt en solid andreplass de siste årene. Hausken hører til ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS:

Navn Inst./Fak. Poeng
Terje Aven IØRP/TN 50,80
Kjell Hausken IMKS/SV 21,33
Malcolm Andrew Kelland IMN/TN 10,95
Eva Marianne Johansson IFU/HF 9,79
Steinar Evje IP/TN 9,50
Ove Tobias Gudmestad IKM/TN 9,11
Petter Osmundsen IØRP/TN  8,00 
Frank Asche  IØRP/TN  6,40 
Erling Roland SAF/HF 6,08
Tore Markeset  IKM/TN  6,04 
Knut Rognes  IFU/HF  6,00 
Lars Edvin Bru  SAF/HF  5,91 
Hildegunn Fandrem  SAF/HF  5,90 
Sigbjørn Hervik  IMN/TN  5,50 

Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning (DBH)

(TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, AM= Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)

Publiseringspoeng for UiS og de enkelte fakultetene: 

   UiS TN  HF SV  AM 
2011  557,8  263  153,2  129,4  12,2 
2010 480,6  210,4  120,8  131,5  16,5 
2009 464,4  202,5  120,4  123,9  17,1 

Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning (DBH)

(TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, AM= Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)