MENY

Fortsetter som instituttleder for musikk og dans

Dag Jostein Nordaker ansettes i ny åremålsperiode som leder ved Institutt for musikk og dans, Det humanistiske fakultet.

Det var på styremøtet ved UiS 1. oktober 2015 at Nordaker ble ansatt for fire nye år i stillingen.

Dag Jostein Nordaker (56) har doktorgrad innenfor pedagogikk/dans fra Aarhus universitet, mellomfag i dans fra NTNU og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Han har sin fireårige utøvende og pedagogiske musikkutdanning fra Rogaland musikkonservatorium.

Nordaker har vært ansatt som universitetslektor/førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans siden 1983 med undervisning innenfor pedagogiske og didaktiske fag. Fra 1. januar 2012 har han vært ansatt i åremålsstilling som instituttleder. Han har også tidligere fungert i lengre perioder som instituttleder.

Nordaker har også vært valgt som prodekan ved instituttet, undervisningsleder, samt praksis- og studiekoordinator. Hans faste stilling som førsteamanuensis er delt mellom undervisningsledelse av instituttets utdanning innenfor dans og undervisning i pedagogiske-, musikk- og dansedidaktiske emner.

Besøk instituttsidene til IMD

Tekst: Benedicte Pentz

 

Portrett Dag Jostein Nordaker

Dag Jostein Nordaker fortsetter fire nye år som leder for IMD.