MENY

Forum for historie, kultur og samfunn høsten 2013

Afrika, norske diakonisser i New York, avisenes samfunnsoppdrag i en digital tidsalder og effekten av forskning på lærerutdanning står på plakaten til Forum for historie, kultur og samfunn i høst.

Her er programmet for høsten 2013


Onsdag 28. august 2014, kl.19.00-20.30, Arkeologisk museum, kaféen

Førsteamanuensis Ketil Fred Hansen, Universitetet i Stavanger:

African Rising - Vekst, kupp og ulikheter

 

Onsdag 25. september, kl.19.00-20.30, Arkeologisk museum, kaféen

Professor Inger Marie Okkenhaug, Høgskulen i Volda:

Transatlantiske institusjonsbyggere: Norske diakonisser i New York, Minneapolis og Chicago, ca 1880-1930

 

Onsdag 30. oktober 2013, kl.19.00-20.30, Arkeologisk museum, kaféen (Merk dato!)

Redaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad:

Fra avishus til digitalt mediehus, som også gir ut papiravis.

Hvordan løse samfunnsoppdraget?

 

Onsdag 4. desember 2014, kl 19.00 - 20.30, NB! På UiS, rom HG O-101

Dekan Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger:

Har forskning om lærerutdanning betydning for lærerutdanning?

 

Program for våren  2014

 

Torsdag 16. januar 2014, kl 19.00 - kl 20.30, Arkeologisk museum, auditoriet

Den danske historikeren Rasmus Glenthøy:

Skilsmissen – om dansk og norsk identitet før og etter 1814

- Samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn.

 

Resten av møtene for  våren 2014 blir kunngjort senere.

 

Møtene holdes i Arkeologisk museum, Stavanger, om ikke annet er nevnt.

 

Hjertelig velkommen!