MENY

Forum for historie, kultur og samfunn i haust

Professor Yvonne Hirdman, Stockholms universitet, er haustens første foredragshaldar i Forum for historie, kultur og samfunn. Foredraget til Hirdman har tittelen "Kjønn/genus: Det stabiles foranderlige former".

Her er haustprogrammet:

Torsdag 9. september, kl. 19.00-20.30, Arkeologisk museum, auditoriet

Professor Yvonne Hirdman, Stockholms universitet:

Kjønn/genus: Det stabiles foranderlige former

Samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn


Onsdag 27. oktober, kl. 18.00-19.30, Arkeologisk museum, kafeen

Førsteamanuensis Turid Rødne, Universitetet i Stavanger:

Dilemma innan kvalitativ samfunnsforsking


Torsdag 18. november 2010, kl. 19.00-20.30, Arkeologisk museum, auditoriet

Professor Erling Sandmo, Universitetet i Oslo:

Gustaf III og transformasjonen av politikk og musikk

Samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn


Onsdag 8. desember 2010, kl. 18.00-19.30, Arkeologisk museum, kafeen

Rektor, dr. philos Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdenæringar, Landbruksparken Særheim:

Lokale og regionale fellesgode som kjelde til sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping

 

Alle møta finn stad i Arkeologisk museum, Stavanger.
Hjarteleg velkommen til møta!