MENY

Forum for samfunnskontakt knytter bånd

I går ble det for første gang invitert til møte i Forum for samfunnskontakt ved UiS. Formålet med forumet er å videreutvikle samarbeidet mellom UiS og samfunnet til gjensidig nytte for partene.

Et mål med Forum for samfunnskontakt er å få flere til å føle et eierforhold til UiS. Forumet skal nyttes til informasjonsspredning om UiS sine aktiviteter, mål og strategier. Det skal også bidra til å innhente og kartlegge behov i samfunnet for utdanning og forskningsaktiviteter og koble fagmiljø med eksterne aktører. Forum for samfunnskontakt skal ha interessante foredrag med førsteklasses foredragsholdere og nettverksbygging. Målgruppen er ledere i privat og offentlig sektor.

Foredragsholdere var Kjell Ursin Smith og Gudmund Hernes.

- Av de tusen eldste institusjonene i verden, er 950 universiteter, sa Kjell Ursin Smith, leder av finansieringsutvalget ved UiS, i sitt innlegg. Han var sentral i arbeidet med Gjedebo-familiens gave til grunnforskning ved Senter for Innovasjonsforskning, og fortsetter nå arbeidet med å samle inn nye midler til UiS.

Alumni viktig
- UiS er den viktigste motoren i regionsutviklingen, sa Kjell Ursin Smith, og viste til at samarbeidet mellom universitetet og Stavangerregionen har lange tradisjoner.

Ursin-Smith trakk også fram alumnivirksomheten som et viktig element i universitetsbyggingen.

- Mange har et forhold til UiS som er viktig å ta vare på, understreket han.

Også forsker og professor Gudmund Hernes nevnte alumni sitt foredrag. Han har selv nære bånd til Johns Hopkins University i Baltimore, der han tok doktorgraden. Gjennom alumninettverket vedlikeholder han kontaktnett og får faglige oppdateringer, forklarte han.

Skjult nytte

Hovedtema for den tidligere statsråden var den skjulte nytten ved innovasjoner. Han pekte på en rekke historiske innovasjoner som fortsatt har stor betydning for det moderne samfunnet, men at dagens bruk bygger på bikunnskaper i forhold til det egentlige formålet. Han nevnte urverk, tallsystemer og laser som eksempler på dette. Våre viktigste innovasjoner kommer fra universitetene, fastslo Hernes.

- Nyttemaksimering er korttenkt. Støtt det som oppfattes er unyttig i dag. Tenk non sibi, som betyr ”ikke bare meg”. Vær patrioter, vær rause, oppfordret Hernes.

- Det vi får igjen ved å støtte universitetene er fagfolk, varig kunnskap og faglige utbrytere.

Rektor Aslaug Mikkelen sa at hun håper forumet skal gi klima til å fortsette samarbeidet om UiS.

- UiS begynner nå på andre etappe, en revitalisering av universitetsbyggingen. Vi trenger større muskler, og vi trenger deres hjelp. UiS og regionen skal bli enda viktigere for hverandre, sa Aslaug Mikkelsen til deltakerne i forumet