MENY

Fra Bangladesh til UiS

I år ble tre studenter fra Bangladesh tatt opp på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering ved UiS. De inngår i NOMA-prosjektet (Norad’s Programme for Master Studies), som går ut på å bygge petroleumsutdanning i Bangladesh og Mosambik.

NOMA er et fellesprosjekt mellom NTNU og UiS. NTNU er prosjektleder, mens UiS har rollen som NTNUs partner i nord. Det er første gang at et masterprogram blir gjennomført på denne måten, med ett års opphold i Norge og ett år i hjemlandet.

Prosjektet er rettet mot oppbygging og styrking av petroleumsutdanningen ved Bangladesh University of Engineering and Technology og ved University of Mozambique. Prosjektet er tildelt støtte på seks millioner kroner for perioden 2007–2010, og det er planer om å søke om ytterligere støtte til å bygge ut prosjektet til å omfatte doktorgradsutdanning.

De tre studentene Ali Ahmed, Shahriar Mahmud og S.M. Ishtiak Hossain fra Bangladesh University of Engineering and Technology oppholder seg et år ved UiS og fullfører deretter studiet i Bangladesh.

Lyse framtidsutsikter
– Bangladesh er i startfasen i utviklingen av petroleumsvirksomhet. Landet har mindre reservoarer av olje, men har til gjengjeld store gassreservoarer, og det er ingen tvil om at det er lyse fremtidsutsikter i olje- og gassindustrien i mitt hjemland i årene som kommer, sier Ali Ahmed, som har en bachelorgrad i mekaniske fag som faglig bakgrunn.

– Nå har vi kommet til et universitet som har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø. Det kommer vi til å dra nytte av når vi kommer tilbake til Bangladesh. Undervisningen er systematisk og godt organisert, og vi føler at vi har kommet til det rette stedet for undervisning, ikke minst fordi det er så nært samarbeid mellom industrien og universitetet, har S.M. Ishtiak Hossain erfart.

– Jeg har allerede vært i kontakt med ConocoPhillips om sommerjobb etter et bedriftsbesøk på UiS, sier Hossain, som har en bachelorgrad i kjemi som bakgrunn for petroleumsstudiet.

– Så langt er vi meget godt fornøyd med undervisningen, og vi opplever engasjerte forelesere som er opptatt av å hjelpe oss konstruktivt i studiene, forteller Shahriar Mahmud.

Ny kultur
– Møtet med et annerledes samfunn, ny kultur og nye mennesker er også viktige aspekter ved å studere i et annet land, sier de tre Bangladesh-studentene. Vi møter en annen livsstil, men først og fremst en natur med fjord og fjell som nesten er overveldende. Stavanger er den vakreste byen vi har opplevd.

– Vi har et godt inntrykk av de tre studentene fra Bangladesh etter det første semesteret. Det er dyktige og motiverte studenter som i utgangspunktet var vurdert som faglig godt kvalifiserte fra universitetet i Bangladesh. De arbeider hardt, og det ser positivt ut på den faglige siden. Det kommer en ny gruppe på tre studenter fra Bangladesh høsten 2008, sier administrativ leder Terje Frøiland ved Institutt for petroleumsteknologi.

Kollega og instituttleder Svein M. Skjæveland, setter pris på samarbeidet mellom UiS og NTNU.

– Dette er et viktig samarbeidsprosjekt fordi vi står sammen som et norsk landslag for å utvikle oljeutdanningen for velferd i sør. Det felles siktemålet for de to universitetene er å etablere en teknologisk rettet mastergrad i Bangladesh, sier han.

Tekst: Egil Rugland
Foto: Håkon Vold