MENY

Fra kvantitet til kvalitet i barnehagen

- Vi trenger mer forskning på de yngstes hverdag i barnehagen, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell da han åpnet EECERA-konferansen på UiS i dag.

Over 600 deltakere fra 36 land er tilstede på konferansen, som fokuserer på barn i barnehage- og småskolealder. Solhjell høstet stor applaus gjennom åpningstalen for sin entusiasme rundt barnehagen.

De yngste barnas hverdag i barnehagen har vært debattert i media den siste uken. Regjeringen har blitt beskyldt for å bruke barnehagen som et verktøy for å fristille foreldrene og løse andre utfordringer i samfunnet. Kritikken har gått på at det finnes for lite norsk forskning om ettåringene i barnehagen, deres hverdag og behov.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen av barnehagen. Her på konferansen ble det igjen sagt at den norske barnehagen er en av de beste i verden, sier Solhjell, som selv er småbarnsfar og kjenner følelsen av å forlate små barn i barnehagen. Han opplever at barna trives.

Statsråden mener likevel at det nå må fokuseres på andre ting enn antall barnehageplasser, og at fokus må flyttes fra kvantitet til kvalitet.

Lite kunnskap om de minste

- Vi har hatt en eksplosjon i antall små barn i barnehagen de siste årene, men det finnes for lite forskning på de yngstes hverdag. De første leveårene er viktige og disse tilbringes i barnehagen. Barnehagen er en viktig del av den livslange læringen som skaper aktive samfunnsdeltakere.

Han tror mange av utfordringene kan løses gjennom økt kompetanse.

- Jeg er glad for den økte søkningen til førskoleutdanningene, der kvaliteten er høy. Regjeringen vil også heve kompetansen blant barnehageassistentene, noe som samlet vil heve kompetansen, sier Solhjell.

Mer informasjon:
Stor forskningskonferanse om barnehagen ved UiS