MENY

Fra prorektor til instituttleder

Tor Henning Hemmingsen er ny leder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM).

Hemmingsen, som i dag er prorektor ved UiS, tiltrer stillingen knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 1. januar 2016. Det var på styremøtet ved UiS 1. oktober 2015 at Hemmingsen ble ansatt i åremålsstillingen for en periode på fire år.

Tor Henning Hemmingsen (59 år) er utdannet dr.scient i elektrokjemi/korrosjon ved Universitetet i Bergen i 1992 og cand.scient i organisk kjemi ved Universitetet i Tromsø i 1983.

Hemmingsen har vært ansatt i vitenskapelig stilling ved UiS siden 1994. Fra 2007 ble han tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i korrosjon/elektrokjemi.

Han har vært valgt som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, og senere ansatt i samme stilling på åremål. I 2011 ble Hemmingsen valgt som prorektor sammen med rektor Marit Boyesen. Valgperioden deres er forlenget ut 2015.

Før Hemmingsen kom til universitetet var han i flere år forsker og forskningsleder ved Rogalandsforskning. Han har erfaring som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Rogaland og stipendiat ved Denmark Technical University, Rogaland Distriktshøgskole og Universitetet i Tromsø. Hemmingsen har også erfaring fra verv i Forskerforbundet.

Besøk instituttsidene til IKM

Tekst: Benedicte Pentz

Portrett Tor Henning Hemmingsen

Fra årskiftet skal Tor Henning Hemmingsen lede Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.