MENY

Fra Ullandhaug til California

California eller Stavanger på denne tid av året? Bare innrøm det. California høres mer forlokkende ut og ble det også for 10 bachelor- og to masterstudenter i urban design på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS.

UiS-studentene var nylig på utvekslingstur på University of California, Davis (UCD).

Studentutvekslingen er et ledd i samarbeidsavtalen mellom UCD og Universitetet i Stavanger. Avtalen innebærer også at UCD-professor Mark Francis er gjesteprofessor ved UiS. UCD-studenter har to ganger tidligere gjestet UiS, men dette er første gang at UiS-studenter har vært på gjenvisitt.

I en hektisk to ukersperiode løste UiS-studentene en prosjektoppgave om utbyggingen av et kvartal med et lite torg og parkeringsplass i byen Davis som har 65 000 innbyggere.

- Prosjektet dreide seg om å utvikle åpne byrom for å skape aktiviteter der folk samles, og kanskje viktigst å skape en byidentitet, sier bachelorstudent Marita Skorge og masterstudent Carina Holm Thorvaldsen som var to av studentene som var med.

Kjekt prosjekt

- Det var et kjekt oppdrag å gjøre i fellesskap med de amerikanske studentene, sier Marita Skorge. – Vi måtte blant annet ta andre hensyn enn vi ville gjort i Norge. I USA er det eksempelvis et poeng å planlegge for å unngå sol. Her hjemme er det motsatte tilfellet.

En spesiell utfordring var at sykkelen som transportmiddel har en dominerende stilling i byen. - Sykkel var et prioritert transportmiddel i byen, sier Carina Holm Thorvaldsen. Det var til og med egne rundkjøringer for sykkel.

- Prosjektet vårt hadde et fremtidig tidsperspektiv på 20 år, og vi planla bygget med utgangspunkt å ha næringslokaler og kafe i første etasje og kontorer og leiligheter i de resterende etasjene men også med mulighet for kino, scene og galleri, sier Carina Holm Thorvaldsen.

Kulturforskjeller

- Studentene ble delt inn i seks grupper som bestod av to norske og tre amerikanske, sier Marita Skorge.  - Det var et spennende prosjekt å få definert hva urban design er i forhold til landskapsarkitektur. Det var også kulturforskjeller i måten å tenke på. Men vi satte pris på å få denne kontakten med UCD. Det aktualiserer muligheten til å ta et semester i utlandet på nettopp UCD. 

- Dette er også et prosjekt som er bra for miljøet på studiet for urban design. Vi blir sveiset sammen og får impulser fra hverandre, sier Marita Skorpe og Carina Holm Thorvaldsen.

- Det var viktig for studentene å gå inn i en gruppe med amerikanske studenter for både å få ideer og jobbe på prosjektbasis, fremhever professor LeRoy Tonning og førsteamanuensis Ib Omland, som er ansvarlige for urban design og byutviklingsstudiet på UiS. Begge var med på turen til UCD.

- Dette var også en annen undervisningsform, og det ble jobbet intenst i 14 dager. Så intenst at en økt ikke ble avsluttet før kl 05.30, humrer Omland og Tonning.

To av de professorene ved UCD kommer til en store internasjonale konferansen OPUS (Open Public Urban Spaces) i forbindelse med Stavanger 2008. Konferansen dreier seg om arkitektur, landskapsarkitektur og urban design og arrangeres i tiden 26.-28. juni i lille konsertsal i Bjergsted og er et fellesprosjekt mellom UiS og UCD.