MENY

Fra urent mel til banksikkerhet

Tidligere student Ingrid Ringdal fra Porsgrunn har fått jobb i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA. Hun råder studenter til å studere det de vil og ikke det de føler de må.

Ingrid Ringdal

Navn: Ingrid Ringdal

Studium: Master i endringsledelse, (2017) master i Samfunnssikkerhet (2018)

Uteksaminert, årstall: 2017 og 2018

Stilling: Timelønnet konsulent, beredskap

Arbeidsgiver: UiS

Ingrid Ringdal fra Porsgrunn har alltid vært veldig opptatt av hvordan vi kan få et tryggere samfunn og på hvilken måte vi kan styre sikkerheten i ønsket retning. Denne lidenskapen for fagområdet førte henne til UiS hvor hun tok en master i samfunnssikkerhet.

– Jeg ble klar over at det var et studie i samfunnssikkerhet, da jeg gikk første år på bacheloren (samfunnsendring og kommunikasjon) i Kristiansand. Dette førte til at jeg skrev bacheloroppgave om risikokommunikasjon på sosiale medier, og jobbet siden målrettet for å komme inn på studiet og få gode resultater.

De beste minnene

Ingrid har flere gode minner fra studietiden på UiS. Hun trekker frem sene netter på biblioteket og varierte og spennende prosjektoppgaver innen samfunnssikkerhet. Hun skrev om alt fra brann til politibevæpning, men det mest interessante var da hun jobbet med risikokommunikasjon ved livmorhalskreft (sjekk deg kampanjen), hvor hun så på hvilke retoriske virkemidler kampanjen benyttet seg av for å kommunisere risikoen ved livmorhalskreft.

Urent mel

Men blant sene netter på biblioteket, interessante forelesninger, og spennende prosjektoppgaver er det også noe annet som skapte gode minner.

–  En av de første dagene på studiene fikk vi beskjed om å velge grupper. Vi fikk ikke lov til å velge venner, men å heller fokusere på å treffe nye mennesker med en annen faglig bakgrunn enn deg selv. Vi endte opp med en gruppe som vi beholdt hele studiet og ble veldig gode venner. Et av favorittminnene mine var quizene på Alf & Werner.

Sammen med hennes nye studentvenner startet hun et quizlag bestående av studenter fra endringsledelse, senere ble flere fra samfunnssikkerhet også med. De ble fast inventar på quizen til Alf & Werner og var ifølge henne selv «sykt gode».

–  I begynnelsen kalte vi oss MEL (som står for master i endringsledelse,) «urent» la vi på når vi begynte å bli litt forskjellige folk med på laget.

Fra student til ansatt

Etter endt studie fikk Ingrid en jobb som konsulent innen beredskap i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.  

–  Gjennom arbeidet på UiS har jeg bistått i utformingen av blant annet tiltakskort, sjekklister og øvelser, og har også utviklet en veileder for praktisk kriseforståelse som inngår i beredskapsplanen. I den forbindelse har jeg fått erfaring med å omsette sikkerhetsfaglig teori til operasjonell bruk. Med andre ord: jeg har fått mye bruk for den faglige kompetansen min fra UiS.

Variert bakgrunn

En av de viktigste tingene hun har tatt med seg fra studiet er mindsettet og nytten av å ha begge bakgrunnene.

–  Jeg har fått praktisert endringsledelse innenfor arbeidet på UiS, hvor involvering og kommunikasjon på tvers av fagfelt er viktig for beredskapen. Det var spennende å teste ut nye digitale løsninger og jobbe i team for å komme frem til gode løsninger.

Det hun likte best med jobben var hvor allsidig og kreativ den var. Hun hadde veldig varierte arbeidsoppgaver, og fikk dykket ned i både reisesikkerhet, informasjonssikkerhet og beredskapsopplæring.

–  Det var lærerikt arbeid som gjorde at jeg fikk anvendt teori i praksis.

Ny jobb

Etter åtte måneder hos UiS fikk Ingrid jobb i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA hvor hun skal arbeide med informasjonssikkerhet og IT-risikostyring i finansbransjen.

–  Jeg gleder meg veldig til å anvende og videreutvikle kompetansen min i innenfor et aktuelt og spennende fagfelt.

Ingrids beste råd til dagens studenter:

1.  Les jevnt og trutt, skippertak er aldri lurt.

2. Det sosiale er en stor del av å være student – tørre å være litt frempå – nettverk er viktig

3. Studer det du vil ikke det du føler du må – men tenk igjennom hva du vil bruke utdannelsen din til etter studiene

Tekst: Ida Løkås