MENY

Frank Asche med ny bok

Professor Frank Asche, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS, er redaktør av boken ”Primary industries facing global markets”, som kom ut på Universitetsforlaget i september.

Undertittelen er ”The supply chains and markets for Norwegian food”.

- Boken inneholder forskningsbidrag om hvordan næringer som fiskeri, skog og landsbruk forholder seg til økende globalisering, sier Frank Asche som har skrevet introduksjonskapitlet sammen med Inger Beate Pettersen, i tillegg til å være redaktør.

Professor Ragnar Tveterås, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, og førsteamanuensis Ola Kvaløy, Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse, har skrevet kapitlet ””Changes in the organization of value chains for food – the response from seafood sectors”.

- For noen av næringene har globaliseringen gitt store muligheter og stor vekst og dermed betydelig sysselsetting og verdiskaping i Norge. Fiskeri og oppdrettsnæringen er eksempler på det. Men andre næringer som skog og landbruk har fått større utfordringer med større konkurranse på hjemmemarkedet.

Boken er en oppsummering av programmet Marked og samfunn i Norges Forskningsråd i perioden 2000-2005.

- Jeg fikk i oppdrag å redigere en bok som viste mangfoldet i norsk forskning med bakgrunn i prosjektene på programmet. Forfatterne er norske og internasjonale forskere som var involvert i programmet, sier Frank Asche.

Boken har bidrag fra forskere fra økonomi-, markedsførings- og organisasjonsområdene.