MENY

Fremtidens energikilde

Solenergi er fremtidens energikilde i følge fysikk-professor John Rekstad, Universitetet i Oslo.

Det understreket han i sitt foredrag om fornybar energi under seminaret i naturvitenskap som inngår i Forskningsdagene.

Nå kan vi trygt si at Rekstad lever som han prediker. Han installerte allerede i 1977 solfangere på huset sitt i Lørenskog. Siden er det blitt noe nær et demonstrasjonshus for interesserte på mange nivåer.

- Jeg får en energiproduksjon på 7500 kw/t. pr år, sier Rekstad, og den eneste utgiften jeg har hatt i de 31 årene er 900 kroner til reparasjon, sier han med et smil.

- I et fremtidig perspektiv er solenergi den klart viktigste i global sammenheng. Men det virker som om det er uinteressant i norsk sammenheng.

Akutt behov

- Nå er behovet for energi i en global sammenheng i ferd med å bli akutt. Det er blitt utgangspunkt for kriger. Det er avgjørende for verdensøkonomien og er basis for velstand og livskvalitet. Vi er nå kommet til et punkt der vi må gjøre noe. I Norge er vi opptatt av å ta i bruk alternative energikilder som vindkraft og atomkraft for å øke el.produksjonen.

Nå skiller bruk av solen som energikilde seg ut på mange måter i forhold til andre kilder.

Evigvarende

- I motsetning til andre energikilder er det ingen som eier solen, sier Rekstad. Solenergien kan distribueres direkte til sluttbruker, det blir ingen forurensing, og solen er som vi vet en evigvarende energikilde.

I dag er bruken av solfangere som produserer varme i Norge på et meget lavt nivå sammenlignet med utlandet. Bare se på disse tallene:

I Norge av installerte solfangere som tilsvarer 1,3 m2 pr 1000 innbyggere. I Sverige er tallet 40 m2, i Danmark 70 m2.

- I løpet av ti år er vi forhåpentlig på svensk nivå, håper John Rekstad.

Foredraget var også en del av seminarrekken i naturvitenskap. Professorene Per A. Amundsen og Henning Knutsen, UiS, har ansvaret for seminaret.