MENY

Frisk kjønnsforsker leder nettverk

Med Wencke Mühleisen som ny faglig leder får Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved UiS en av Norges friskeste skribenter og medie- og kjønnsforskere med på laget.

Når Mühleisen starter sitt arbeid ved Universitetet i Stavanger i mars, legger hun bak seg ti år som forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Her var hun blant annet prosjektleder for et tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen seksualitetsstudier og queerforskning.

– Hovedfokus for prosjektet er å studere og fange opp grunnleggende endringer i samtiden, spesielt relatert til kjønn og seksualitet. Det empiriske materialet hentes fra et strategisk utvalg av ulike representasjoner- og praksiser innen sentrale felt som idrett, media og samtidskunst, og vennskaps- og parforhold, forteller hun.

Mühleisen står bak en rekke bokutgivelser i krysningspunktet mellom kjønn, seksualitet og media. I tillegg har hun bakgrunn som performancekunstner, og hun har samarbeidet med samtidskunstnere om kjønnsforsknings- og kunstprosjekter.

Seksualitet og kjønn
– Min faglige kompetanse ligger særlig innenfor medie- og populærkulturforskning og estetikk. Forskning på sammenhengen mellom seksualitet og kjønn er også sentralt for mine interesser, sier hun.

Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved UiS er en videreføring av det treårige prosjektet Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning som ble avsluttet i september 2004. Nettverket skal fremme og koordinere forskning, formidling og undervisning innenfor feltet på alle nivåer i høyere utdanning.

Kompetent ressurssenter
– Jeg er svært imponert over hvordan studenter, forskere og andre tilknyttet Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning over flere år har arbeidet fram denne satsningen. Det viser at kjønnsforskning er et felt med stor faglig aktualitet og mye engasjement og interesse i regionen, fastslår Mühleisen og legger til at hun gleder seg til å ta fatt som faglig leder og videreutvikle nettverket sammen med alle involverte.

Mühleisen er opptatt av at Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning skal være et ressurssenter med høy kompetanse innenfor feministisk teori og kjønnsforskning. Hun ønsker å satse videre på det eksisterende samarbeidet mellom nettverket og de øvrige sentrene både når det gjelder forskning, undervisning og formidling.

– Jeg er opptatt av at Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning skal prioritere grunnforskning og nettverksbygging i regionen for å styrke den faglige forskningsprofilen ved UiS og bidra til å heve universitetets profilering innenfor feministisk teori og kjønnsforskning.

Kulturhovedstadsprosjekt
Som eksempel på internasjonalt samarbeid nevner hun nettverkets prosjekt STING 2008, en satsning på estetikk og feministisk teori som avsluttes med en internasjonal todagers konferanse i november.

– Det er et utmerket eksempel på fruktbart internasjonalt samarbeid. Prosjektet er den største satsningen for Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning i 2008, og prosjektet har fått midler fra kulturhovedstaden Stavanger 2008.

Når det gjelder kjønnsforskning som tverrfaglig felt, er hun særlig opptatt av spørsmål knyttet til demokratisk deltakelse.

– Dette må analyseres med transnasjonale perspektiver i kofferten. Spørsmål om demokrati og deltakelse berører dessuten alle livsområder: vårt personlige liv, det nære og intime, det kulturelle, det sosiale og det politiske. Her spiller kjønn og seksualitet en nøkkelrolle for identitet og selvforståelse og for deltakelse og eksklusjons- og inkluderingsmekanismer. Kjønnsforskning er et forskningsfelt med en endringsagenda knyttet til feminismens potensial for kvinner og menn, understreker hun.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Linda Bournane Engelberth