MENY

Fruktbar møteplass for medisin og teknologi

Hva kan petroleumsvirksomheten og medisin lære fra hverandre? På et fagtreff på Universitetet i Stavanger (UiS) denne uken møttes fagfolk fra begge leire for å kikke i hverandre sine verktøykasser. De omlag 50 forskere fra UiS, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), IRIS og privat næringsliv fant mye å snakke om.

Norway Pumps & Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfelt.

Agendaen for fagtreffet var medisinsk teknologi, oljeteknologi, metoder og modellering

Overlegene Martin Kurz og Nigussie Bogale fra SUS beskrev hvilke utfordringer man har innenfor henholdsvis akutt behandling av slagpasienter og behandling av hjertepasienter. Noen av de hjelpemidlene de har til rådighet er intervensjon gjennom blodårer, skanningteknologi og målinger av blodtrykk og blodstrømning. Det ble ble sett potensiale i utvikling av 3D-bilder, som oljeindustrien allerede er gode på.

Felles utfordringer
Forskerne Gunnstein Sælevik og Jan Ludvig Vinningland fra IRIS gikk igjennom sirkulering av borevæske og hvordan man kartlegger oljestrømmer gjennom reservoarer. Felles for begge fremstillingene er at man forsøker å måle og kontrollere gjennomstrømning av væsker under varierende trykkforhold.

Forskerne Trygve Eftestøl og Steinar Evje fra UiS gikk nærmere inn på hvordan man kan lage matematiske modeller som inneholder de variable faktorene man har i væsker som strømmer gjennom både blodårer og rør, samt hvordan man kan modellere forskjellige situasjoner. Det ble sannsynliggjort at man kan anvende kompetanse innen strømningsanalyse til å utvikle en hjertepumpe. Gunnar Birkeland gikk nærmere inn på hvordan modellering av  rørsystemet i Gassled kan overføres til modeller for hvordan blod strømmer gjennom årene.

Flere likheter enn ulikheter
Ole Ringdal, direktør ved IRIS, oppsummerte med å gi foredragsholderne ros for god formidling av ekstremt kompliserte teknologier, og for å være åpne for de muligheter der man ser for kompetanseoverføringer mellom teknologiene. 

- Fagtreffet viste at det er flere likheter enn ulikheter, sa Ringdal. 

Norwegian Pumps & Pipes vil arrangere flere fagtreff i tiden som kommer.

  • 4. november vil det bli et næringslivsseminar spesielt for bedrifter innen olje og medisinske teknologier
  • 1. desember skal det undertegnes en samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes
  • 7. desember arrangeres det et webinar med Houston

Les mer om Pumps & Pipes på Greater Stavanger sin hjemmeside.

Tekst: Lars Gunnar Dahle