MENY

Frykter drakamper

Stjernø-utvalgets forslag løser ikke utfordringene i universitets- og høgskolesektoren. Slik lyder de umiddelbare reaksjonene på utvalgets innstilling, som ble lagt fram i dag.

- Stjernø-utvalgets forslag vil føre til at vi blir mer opptatt av interne drakamper enn hva vi kan gjøre for samfunnet, tror Torunn Lauvdal rektor ved Universitetet i Agder.

Stjernø-utvalget ble oppnevnt av regjeringen i 2006 for å en gi anbefaling om videre utviklingen av universitets- og høyskolesektoren. I utvalgets rapport, som ble lagt fram i dag, anbefales det å organisere sektoren i åtte landsdelsuniversiteter.

- Jeg hadde forventet at Stjernø-utvalget ville fremme forslag som ga grunnlag for videre vekst og ekspansjon kombinert med økt kvalitet. I stedet får vi et opplegg for konsolidering, sier Lauvdal i en pressemelding.

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø, har i lengre tid jobbet for en fusjon med Høgskolen i Tromsø (HiTø). Han mener at frivillighet er et viktig stikkord for å gjennomføre fusjoner.

– Hvis regjeringen blir nødt til å blande seg opp i dette, kan det føre til en del regionale kamper. Men da må de forskjellige institusjonene stille seg følgende spørsmål: Skal man satse på å bli kretsmestere, eller skal man konkurrere på en internasjonal arena?, sier han til Tromsøflaket.

I skuffen
Forskerforbundet og Norsk Studentunion oppfordrer høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland til å legge Stjernø-forslagene i skuffen.

- Vi vil ikke ha en utdannings- og forskningssektor preget av regionale konflikter og tvangssammenslåinger, sier leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne og leder av Norsk Studentunion, Per Anders Langerød til adressa.no.

Profittjag
De to trekker fram de negative erfaringene med regionale sammenslåinger i helsevesenet. Også Unio-leder Anders Folkestad, som leder landets nest største hovedorganisasjon, mener Stjernø-utvalgets innstilling minner om helsereformen. Han frykter profittjag.

- Styrene vil måtte sørge for å få mer igjen for pengene slik som i helseforetakene, sier han til Klassekampen.

Han tror dessuten at praksisdelen i profesjonsutdanningene blir presset ved en sammenslåing til større landsdelsuniversiteter.

Utvalgsmedlem uenig
Marianne Harg, president i Tekna, er den eneste i Stjernø-utvalget som har tatt dissens. I Aftenposten i dag skriver hun at landsdelsbaserte universiteter ikke løser de utfordringer Kunnskaps-Norge står overfor, slik Stjernø-utvalget foreslår.

- Vi må utvikle en strategisk dialog mellom de politiske myndigheter og styrene ved institusjonene, kombinert med en avtalebasert og langsiktig finansiering. Jeg ser også mange positive trekk i dagens system som kan videreutvikles og forsterkes, særlig økt konsentrasjon av forskning og forskerutdanning. I sum vil dette kunne gi en klarere arbeidsdeling mellom de ulike utdanningsinstitusjonene, og politikerne må ta i bruk virkemidlene de allerede har for å få dette til.

Harg ønsker isteden at høyskolene og universitetene velger ulike veier videre, og at de enkeltes strategier vurderes ut fra en samlet nasjonal politikk. Men regjeringen bør i større grad enn i dag høre på de ambisjoner, strategier og planer som universitetene og høyskolene utvikler, understreker hun.

Mer informasjon:
NOU 2008: Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning
- Nei til pålegg om sammenslåinger (UiS Nettavis)