MENY

Full pott for EU-søknad om innovativ læring

Prosjektet Interactive 360° video simulation, som ledes av NETTOP og Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, har fått nesten 10 millioner kroner fra EU.

Bodil Bø Våga (HV), Mari Linn Atterås Larsen (NETTOP), Atle Løkken (NETTOP), Kåre Spanne (NETTOP) og Malene Søiland (HV) Fra venstre ser vi: Bodil Bø Våga (HV), Mari Linn Atterås Larsen (NETTOP), Atle Løkken (NETTOP), Kåre Spanne (NETTOP) og Malene Søiland (HV).

Jubelen stod i taket da beskjeden kom. I vurderingen av søknaden til Erasmus+-programmet fikk prosjektet spesielt høy score på relevans.

– Dette er en bekreftelse på prosjektets potensiale og at målsetningene er i tråd med EUs behov. Vi er superfornøyde, sier Bodil Bø Våga, førsteamanuensis og ansvarlig for sykepleierutdanningen ved UiS.

Skal utvikle innovativ læringsmetodikk

Ideen til prosjektet har sitt utspring i at Europa har et stort behov for helsearbeidere. Utdanning av helsearbeidere, særlig sykepleiere, innebærer mye praktisk trening. Det er en stor utfordring å tilby nok tilgang til treningsfasiliteter, samt at kostnaden forbundet med øvingslaboratorier eller simulatorer ofte er høy.

Prosjektet har derfor som mål å utvikle en innovativ læringsmetodikk der 360-video og interaktivitet kombineres for å lage engasjerende simuleringstrening på en billig og enkel måte. Videre ønsker prosjektet å gi nye ideer til bedrifter som utvikler tjenester, produkter og teknologier inn mot undervisning.

Drar nytte fra medieindustrien

– Medieindustrien har investert både tid og penger i å teste ut 360-video i tradisjonell historiefortelling og kringkasting uten særlig suksess. I prosjektet vil man utnytte 360-video i simuleringstrening og dermed utnytte potensialet denne teknologien har innen undervisning, forteller Mari Linn Atterås Larsen. Hun er seniorrådgiver og videoprodusent ved NETTOP, UiS sin enhet for e-læring.

Prosjektet har ikke som målsetning å utvikle nye teknologiske løsninger, men utnytte eksisterende teknologier på en innovativ måte innen læring.

På tvers av landegrenser

For UiS innebærer dette anerkjennelse av fagmiljøet og kompetansen en besitter hos Det helsevitenskaplige fakultetet og NETTOP. Prosjektet gir UiS mulighet til å samarbeide med andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner, samt kommersielle aktører innen et spennende og utfordrende fagområde.

Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger, ved NETTOP og Det helsevitenskapelige fakultet. Øvrige partnere er University of Nottingham (Storbritannia), Catholic University of Valencia (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finland), Screen Story (Norge), Quasar Dynamics (Spania) og ADE Animations Designs & Effects (Finland).

Prosjektets varighet er fra 2020 til 2022 og budsjettet er 963,566 euro.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Mari Hult