MENY

Fullt hus på møte mellom UiS og arbeidssøkende

Det var fullt hus på Mulighetsterminalen i Stavanger da arbeidsledige var invitert til å høre om muligheten for å kombinere dagpenger med deltidsstudier og kunne få individuell veiledning fra etter- og videreutdanningsavdelingen ved UiS.

Mennesker hører på foredrag Det var stor interesse for å høre om mulighetene for å ta deltidsstudier ved UiS EVU.

Mulighetsterminalen i den tidligere Utenriksterminalen på Strandkaien i Stavanger er et møtested for arbeidssøkere med høy kompetanse. 

Aktivitet en kvalifikasjon

Prosjektleder for Mulighetsterminalen, Leif Andre Pedersen, innledet møtet med å slå fast at det å være aktiv som arbeidssøker er en kvalifikasjon i seg selv.

Rune Mantey Løwehr og Frode Leidland fra etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU) ved UiS presenterte studietilbudene ved UiS EVU og ga en oversikt over kommende kurs.

Enkeltkurs eller master

Du kan velge om du bare vil ta kurs enkeltvis eller som del av en mastergrad, for alle våre kurs er knyttet opp til ulike masterprogram, opplyste Rune Manthey Løwehr.

Nye regler sier at dersom du er arbeidsledig kan du fra 1. mai få dagpenger dersom du tar en deltidsutdanning som kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid

Ulike utdanningstilbud

Etter presentasjonen tilbød representantene fra UiS etter- og videreutdanning individuell oppfølging for de fremmøte.

– Den individuelle oppfølgingen er viktig for å kartlegge studentens kompetanse og erfaring og finne de beste løsningene. Her er det viktig å se fremover og samtidig være endringsvillige i et marked som er i stadig bevegelse, påpekte Frode Leiland.  

Knut Harald Aase fra Realkompetanse AS viste på møtet til at oljebransjen er rask til å ansatte nye medarbeidere, men også svært rask til å kutte i bemanningen når de opplever nedgangstider.

Møter fordommer

Mange opplever at de får problemer når de søker seg fra oljeindustrien til andre bransjer fordi nye potensielle arbeidsgivere tror arbeidstakere fra oljebransjen forventer høy lønn, påpekte han.

Han trakk også fram at mange ble ansatt i oljeindustrien uten å ha fullført utdannelsen sin.

De supplerer da utdannelsen med erfaring fra oljebransjen, men det har vist seg at kompetanse fra oljeindustrien ofte ikke er så lett å forstå for andre bransjer. Utordringen er å forklare kompetansen, sa han. 

Møtet var et samarbeid mellom NAV,  Universitetet i Stavanger og Realkompetanse AS.

Tekst og foto: Elin Nyberg