MENY

Fullt hus på Verdiskapingsforum

Rundt 300 personer kom til UiS for å bli oppdatert på hva smartby-teknologi kan gjøre for samfunnet.

Foto av Jon Ramvi som presenterer på verdiskapingsforum 9. november 2018 Jon Ramvi presenterer på verdiskapingsforum 9. november 2018

Årets seminar i Verdiskapingsforum hadde overskriften Innovasjon og næringsutvikling for smartere samfunn.

Der fikk deltakerne en rekke foredrag en oppdatering på ulike muliggjørende teknologier som 5G-nett, "internet of things" og blockchain, og hvordan disse kan brukes for en bedre hverdag i framtiden. Hvordan kan morgendagens smartby se ut?

Førerløse biler, energideling, kryptovaluta og intelligente tjenester for eldre var bare noen av temaene som ble berørt.

Vil ha mer brukerretting

Men først fikk de en gjennomgang av planene for digitalisering i Norge av Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia. Han har sittet i den regjeringsoppnevnte gruppen Digital21, som leverte sine 64 anbefalinger tidligere i høst. 

- Norge er blant landene i Europa med lavest ambisjonsnivå på digital utdanning i skolen. Den digitale agendaen er tannløs, sa han.

Han etterlyser blant annet mer brukerretting av offentlige tjenester, bedre insentiver for innovasjon i det offentlige og modige ledere som i større grad spør hvordan brukerne opplever tjenestene de tilbys. Offentlige virksomheter må også jobbe mye mer på tvers av siloene. 

Flere studieplasser

Brun fremhevet også hvordan offentlige virksomheter kan samarbeide med private, for eksempel gjennom anbud som stimulerer til innovasjon. Og han etterlyste flere studieplasser innenfor IKT-utdanningene.

Leder i Smart Digital i Telenor, Annelene Næss, var også aktuell. Dagen før seminaret lanserte Telenor sitt 5G-nett, noe som øker båndbredden og gir mange nye muligheter for mobildata. 

Jon Ramvi fra Blockchangers AS forklarte hvordan blokkjede-teknologi fungerer, og hvordan den kan brukes.

Vil ha forskningssenter

Derfra var ikke veien lang til UiS sin egen professor, Chunming Rong, som fortalte om satsingen på forskning og utvikling innenfor blokkjedeteknologi og store datamengder. Her skjer det mye på UiS, blant annet jobbes det med en søknad om Senter for fremragende innovasjon. 

- Vi ønsker å ta en ledende posisjon innenfor teknologi, som kan bidra til disse endringene vi snakker om. Hvordan kan denne teknologien brukes for å lage et enklere liv for deg og meg om 10 år? spurte han.

Til slutt ble deltakerne invitert til å delta i smartby-aktiviteter, blant annet klyngen Arena Smart City. 

Verdiskapingsforum

Verdiskapingsforum har som mål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være en pådriver for innovasjon og verdiskaping.

Ønsker du å samarbeide med oss? Finn ut hvordan på våre nettsider for samarbeid

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Mari Hult