MENY

Fungerende instituttleder ved NHS

Håvard Hansen fungerer fra 19.11.2018 som instituttleder ved Norsk Hotellhøgskole. Trude Furunes er stedfortreder.

Fungerende instituttleder ved NHS

Tidligere instituttleder Johan Richard Edelheim har gått over til en stilling med oppgaver for SV-fakultetet samt egne forskningsoppgaver, og Hansen vil fungere som instituttleder fram til ny leder er ansatt. Noe av det første han tar fatt på er videreføring av arbeidet med å stake ut kursen for framtidens NHS.

– En av de viktigste oppgavene blir å få til en god strategiprosess som både ender i klare veivalg og prioriterte satsingsområder, og som samtidig sikrer bred involvering og medvirkning. Her er vi godt i gang, og arbeidet fortsetter med fullt fokus, sier han.

Samtidig har han fokus på det daglige arbeidet, med undervisning og forskning, ved instituttet.

– Parallelt med strategiprosessen skal butikken drives så bra som mulig. Vi skal levere god forskning og undervisning i nuet samtidig som vi jobber med planer for framtiden, sier han.

Stort potensiale for merkevaren NHS

Han er professor i markedsføring, og markedsføring har vært faget hans fra videregående skole til doktorgrad. Å lede det kjente merkenavnet Norsk Hotellhøgskole, appellerer til markedsføreren i han.

– SV-fakultetet ønsker å bygge merkevaren NHS til et solid toppnivå, og det har jeg lyst å bidra til. Det kommer til å ta mer tid enn perioden jeg er konstituert for, men en god start og en prosess med moment skal vi få til, sier han.

Han minner om at brorparten av verdensøkonomien er tjenester, og at reiseliv er en av verdens raskest voksende bransjer. Det betyr store muligheter for Norge og vår region, men samtidig er det utfordringer.

– NHS har et stort potensiale i framtidens utdanningsmarked, som leverandør av forskningsbasert kunnskap om reiseliv, turisme, vertskapsrollen og tjenesteytende næringer generelt. I tillegg kan vi være premissleverandør i samfunnsdebatten på disse temaene, sier Hansen.

Nye digitale løsninger gir nye muligheter, også i denne bransjen. Men som med all ny teknologi følger mulige negative sider.

– Reiselivssektoren står med andre ord foran en utrolig spennende tid. I dette har NHS potensiale til igjen å bli den ledende norske aktøren innen hotell og reiseliv, både på utdanning og forskning.

Mer aktiv stedfortreder

Trude Furunes har vært stedfortreder for instituttleder ved NHS, og hun vil fortsette i denne rollen også fremover. Samtidig varsles det at denne rollen blir mer aktiv enn tidligere.

– Trude har lang fartstid ved NHS, er drivende dyktig og har innsikt i saksgangen på både institutt- og fakultetsnivå. Hun har med andre ord en erfaring og kompetanse som er kjærkommen i et lederteam, sier Hansen.

De to har samarbeidet i doktorgradsutvalget og i gruppen som nå driver UiS sitt nye phd-veilederkurs. Hansen understreker at de to som lederteam utfyller hverandre godt.

– Vi jobber veldig bra sammen til tross for ulikheter i stil og meninger om en del ting. Forskjellene er en styrke vi skal dra nytte av, siden vi her utfyller hverandre heller enn å være kopier av hverandre, sier han.

Skal finne ny prodekan

Håvard Hansen er professor i markedsføring, og har vært ved UiS siden 2008. De siste tre årene har han vært prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hans nye rolle som instituttleder er ikke mulig å kombinere med stillingen som prodekan, og fakultetet skal rekruttere en ny prodekan.

– Inntil ny prodekan er på plass, vil jeg bidra i saker hvor dekanen ønsker mine innspill eller deltakelse, sier han.

En av de viktigste sakene for han som prodekan har vært den pågående omorganiseringen av doktorgradsprogrammet ved fakultetet.

– I det arbeidet vil jeg nok trolig ha en rolle også framover. Men fokuset vil nå være på jobben som instituttleder, og så skal jeg bidra inn mot forskningsrelaterte oppgaver på fakultet når dekanen eller den nye prodekanen ber om det, sier han.