MENY

Fylkeskommunens tilgjengelighetspris til Universitetet i Stavanger

Fylkesrådet for funksjonshemmede har vedtatt å tildele Tilgjengelighetsprisen for 2006 til Universitetet i Stavanger.

UiS får prisen for å ha nedlagt et stort og viktig arbeid for at studiene skal være tilrettelagt for alle. Det vises stor vilje til å hjelpe studentene til rette på beste måte med en åpen, positiv og inkluderende innstilling. Studentene kan dermed bruke kreftene på selve utdanningen og studiene.

Universitetet i Stavanger har blant annet:
· Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse
· Gode nettsider med enkel tilgang for aktuell informasjon for studenter som trenger særskilt tilrettelegging
· Egen koordinator og studieveiledere med god innsikt i universell utforming

Forslagstiller og student Mette Mari Lunde Ruud uttaler i sin begrunnelse:
”…både holdningen og tilretteleggingen ved Universitetet i Stavanger må komme svært mange til gode og gi viktige signaler til medstudenter, ansatte og samfunn!”

Fylkesrådet for funksjonshemmede håper at prisen vil være en inspirasjon til videreføring av eksisterende og påbegynt planarbeid for god adgang og tilgjengelighet på alle områder ved denne viktige utdanningsinstitusjonen.

Prisen består av et diplom og en sjekk på kr. 20.000,- og vil bli delt ut av fylkesordfører Roald G. Bergsaker under Fylkestingets samling 12. desember i Stavanger Forum.