MENY

Fyller gap, styrker forskningen

Et eget finansieringsutvalg skal styrke forskningen ved Universitet i Stavanger. – Det er i dag et gap mellom de offentlige bevilgningene og det reelle ressursbehovet ved Universitet i Stavanger. Våre bevilginger er små i forhold til de gamle universitetene, og disse kjører et beinhardt løp for å beholde sin prosentandel. Derfor er vårt arbeid viktig, sier Kjell Ursin-Smith, leder av finansieringsutvalget ved UiS, som ble oppnevnt i februar 2007.

Finansieringsutvalget er sammensatt av representanter fra næringslivet i regionen og består foruten Ursin-Smith av Bjørn M. Stangeland (NHO), Frode Berg (Hitec -Industries), Siri Skår (Acergy Norway AS), Lars Anders Myhre (Industri Energi) og Kjølv Egeland (Universitetsfondet).
– Dette er folk med stor kontaktflate, med spredning i alder og kjønn og med en brennende vilje til å jobbe for UiS, sier han.

Supplerende midler
Til daglig er Ursin-Smith administrerende direktør i stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS), som annethvert år samler olje- og gassaktører fra hele verden til Norges største konferanse og utstilling i Stavanger.
Han understreker at finansieringsutvalgets rolle ikke er å overta myndighetenes ansvar for undervisningen ved universitetet, men å skaffe supplerende midler som kan styrke forskningen ved UiS og samarbeidet med IRIS – International Research Institute of Stavanger.
– Vårt mål er å bidra til at universitetet får stadig flere doktorgrader og økt forskningspublisering. Vi skal vise at vi kan trekke til oss ledere og universitetsfolk fra hele verden og gjøre vårt for at UiS skal bli et universitet som er på høyde med de beste, sier han og legger til at finansieringsutvalget ikke får honorar for arbeidet. Alle de innsamlede midlene går uavkortet til UiS.

Solid start
Det første resultatet av finansieringsutvalgets arbeid kom i form av en gave på 50 millioner fra Gjedebo-familien til grunnforskning ved et nytt senter for innovasjonsforskning ved UiS. Gaven forventes å utløse gaveforsterkningsmidler fra Norges forskningsråd på 25 prosent, altså 12,5 millioner kroner. Finansieringsutvalget bidro her med å koble et egnet og, for UiS, prioritert formål med den rette giveren, og innovativ forskning var helt i tråd med gründer Jon Gjedebos egen filosofi.
– Det handler om å finne ut hvor interessen ligger hos dem vi henvender oss til, og timingen er utrolig viktig. Vårt beste argument er at de som bidrar med midler, bidrar til å styrke Norges – og dermed også Rogalands framtid.


Ursin-Smith forklarer at giverne ikke gir for å få noe igjen, men at de har en genuin interesse for UiS. Han understreker at de selvfølgelig blir fulgt opp på ulike måter. Sammen med andre støttespillere involveres de i UiS’ arbeid, blant annet gjennom Forum for samfunnskontakt.

Roser alumnietablering
Ursin-Smith er også svært glad for at det nå etableres en alumniordning ved UiS, og at dette arbeidet nå tas på alvor.
– Vårt universitet er nytt og, derfor er vi i større grad enn andre avhengige av at folk fra regionen bidrar. I så måte er Jon Gjedebo et eksempel på en som ser sitt ansvar til å bidra. Det er likevel en rekke spennende mennesker med sentrale jobber i samfunns- og næringslivet som har gått ut fra de høyskoler som danner grunnlaget for dagens UiS. Disse er en naturlig målgruppe, sier han.


Universitetsdirektør Per Ramvi viser til at UiS i dag har høyere ambisjoner enn det de offentlige bevilgningene gir rom for.
– Hittil har Universitetsfondet bidratt til å finansiere flere nysatsinger. Jeg ser det som viktig at også UiS selv tar ansvar for finansieringen gjennom et utvalg som er direkte koblet mot universitetets egen strategi, sier Ramvi og understreker at UiS skal fortsette å ha en like god kobling mot Universitetsfondet.
– Finansieringsutvalget vil styrke oss når det gjelder å utvikle Sentre for fremragende forskning, slår han fast.