MENY

Fysikermøte på UiS

Fysikkgruppen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, er vertskap for Fysikermøtet 2008 i Norsk fysisk selskap. Møtet finner sted 19. - 20. juni på UiS.

Åpningsdagen torsdag 19. juni er satt av til en presentasjon av fysikkmiljøet på UiS og IRIS. Prodekan for forskning, John Håkon Husøy, presenterer UiS og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS, redegjør for nye satsingsområder og Risavika Gassenter, mens forskningsdirektør Sigmund Stokka, IRIS, tar for seg fysikkens rolle i petroleumsteknologi.

Førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, innleder til debatt om fysikk og ingeniørutdanning. Professor Per A. Amundsen, er guide på Vitensenteret når forsamlingen forflytter seg til Sandnes.

Samlingen i Stavanger avsluttes med Årsmøtet i Norsk fysisk selskap fredag 20. juni.