MENY

Gabrielsen inn i Universitets- og Høgskolerådet

Prorektor Egil Gabrielsen ved Universitetet i Stavanger er valgt inn i Utdanningsutvalget i Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

– Dette er et spennende utvalg å sitte i, ikke minst når Stjernø-utvalgets rapport skal følges opp. En annen viktig sak vi får å arbeide med, er evalueringen av Kvalitetsreformen, sier Gabrielsen.

UHR er et samarbeidsorgan for norske universiteter og høgskoler. Utdanningsutvalget er direkte underlagt styret, og representasjonen går på rundgang mellom de ulike lærestedene.

– Det er flott at UiS nå er representert i dette utvalget. Det var vi ikke i forrige periode, sier Gabrielsen, som i de neste fire årene skal stille både på møter og konferanser i regi av Universitets- og Høgskolerådet.

Prorektor Egil Gabrielsen har bakgrunn som forsker ved Lesesenteret og har tidligere sittet i Forskerforbundets hovedstyre.